Litomyšlská veselice láká na muziku, Mint Market i pečení chleba

Kdy: v sobotu 5. září
Kde: Smetanovo náměstí Litomyšl

Proč přijít:

Také je vám líto, že jsme si letos nemohli za(b)láznit v rámci Zahájení lázeňské sezóny? Chybí vám vůně sousedské husičky a dalších dobrot z Gastronomických slavností M. D. Rettigové? Radnice v Litomyšli připravila náhradu v podobě akce Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se špetkou gastroslavností.

VYSTAVÍ I VETERÁNY

Hlavní scéna na Smetanově náměstí bude celý den patřit výborné muzice a pohodovému vyprávění. Program bude provázet lázeňský švihák Václav Žmolík. Sobotní dopoledne vyplní Cimbálová muzika Jana Dostála a povídání se zajímavými hosty např. s Julianou Fischerovou, známou jako Maškrtnica.cz, zakladatelem MINT Marketu a malířem Zbyňkem Hanko, Ondřejem Kovářem z Vulcanus gril či kastelánkou litomyšlského zámku Zdeňkou Kalovou.Odpoledne zahraje Bee Band, Jarret a Top Dream Company. Večer nepřijdete na Smetanově náměstí ani o oblíbenou večerní tancovačku s Matchos Burritos. A bude se i „kuchtit“ součástí programu je soutěž zvaná „Upeč třeba chleba“.

Na Toulovcově náměstí pak bude celý víkend obrovská lázeňská designová zóna proběhne zde druhý ročník Mint marketu. Stánky s lázeňskou tématikou, ale i nabídkou nejrůznějších dobrot, včetně ochutnávky různých druhů piv, budou i na celém Smetanově náměstí.

Vystavena budou i krásná stará auta, kterými se pyšní Veterán klub Litomyšl. Lázeňskou cirkusovou pohodu můžete zažít na terasách pod muzeem. Muzika bude znít i v zámeckém parku v sobotu od poledne tu bude pobíhat již 3. litomyšlská spacák párty.

Závod míru nejmladších v Moravské Třebové  

Po roce se do Moravské Třebové vrátí více než 170 mladých cyklistů při 44. ročníku Závodu míru nejmladších. Přihlášeni jsou cyklisté z třinácti zemí. Slavnostní zahájení s představením cyklistů a oblékání dresů vedoucích závodníků se koná v pátek 4. září před radnicí v 15.30 hodin. Cyklisté objedou náměstí a ulicemi Čs. armády, Olomoucká pojedou na ostrý start k závodu Rehau v Linharticích. Odstartují v 16 hodin a pojedou přes Linhartice, Rozstání, Hamperk do Moravské Třebové, ulicemi Jevíčská, Dvorní. Od 15.00 do 16.15 hodin bude trasa závodu pro ostatní provoz uzavřena.

Osada Mařín s rumpálovou studnou

Osada Mařín leží mezi Zadním Arnoštovem a Křenovem na Svitavsku. V osadě najdete dřevěnou zvonici a studnu hlubokou 70 m. Nedaleko osady jsou i dobře patrné zbytky staroslovanského hradiště. 

Tylův dům v Poličce

Tylův dům je dosud nedoceněným dílem české meziválečné architektury, jehož výraz originálně spojuje tvarové výboje předválečného kubismu s motivy z repertoáru moderního klasicismu a národního slohu a s puristickým plasticismem. V současné době je hlavní činnosti Tylova domu pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových pořadů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, provozování kina a podobně.

Za rytířem Toulovcem

Během cyklovýletu Českomoravským pomezím navštívíte nejen historické město Litomyšl se zámkem zapsaným na seznam UNESCO, ale také rokokový zámek v Nových Hradech nebo Toulovcovy maštale, tvořené pískovcovými skalami, kaňony a soutěskami, ve kterých se dle pověsti ukrýval loupeživý rytíř Toulovec. Celý okruh je značený a vede po silnicích II. a III. třídy a lesních asfaltových cestách. Pouze průjezd Nedošínským hájem je veden po nezpevněné lesní cestě.

Přírodní park Údolí Křetínky u Svojanova

Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. V této lokalitě jde o ukázku neobyčejně velkého druhového bohatství teplomilných, hájových, lučních a typicky lesních rostlin. Roste zde několik druhů zvláště chráněných rostlin jako vemeník dvoulistý, okrotice bílá, sasanka lesní, střevíčník pantoflíček, jednokvítek velekvětý, prstnatec Fuchsův a další byliny. Zvláště cenné jsou zdejší podmáčené rašelinné louky s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou, bradáčkem vejčitým či suchopýrem úzkolistým.

Lucký vrch a Lukásova lípa

Trasa celodenního pěšího výletu turistickou oblastí Českomoravské pomezí vede z Poličky až na Lucký vrch, který otvírá nádherné výhledy na Žďárské vrchy, které patří k nejzachovalejším přírodním územím u nás. Poté zamíříte do Telecího k pověstmi opředené Lukásově lípě.

Poutní místo Fatima Koclířov

Jedno z nejmladších poutních míst v ČR zve na návštěvu. Čeká na vás zde klášterní cukrárna s vlastními výrobky a rozsáhlý přírodní areál se zajímavou historií. Areál se nachází v prostorách bývalého kláštera redemptoristů a později řeholních sester sv. Františka. Od roku 1995 zde sídlí Fatimský apoštolát v ČR, který spadá pod římskokatolickou církev. Jeho hlavním posláním je šířit nauku o Fatimě a zejména o událostech, které se zde stali v roce 1917 - tedy před 100 lety.

Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

Zámek Litomyšl 

Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři. 

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České Republice. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily, tehdy moderní, renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři pozdně renesanční křídla podle plánů italských stavitelů. Ty patří k nejhodnotnějším manýristickým památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Na kole svitavským údolím

V rámci cyklovýletu krajinou Českomoravského pomezí navštívíte nejen zazímavá místa historického města Svitavy, ale vystoupáte také na Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana. Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a je kromě úseku Březová nad Svitavou – Pohledy vybavena cykloturistickým značením. Méně náročný okruh s jediným táhlým stoupáním z Březové nad Svitavou je určen i pro začínající cyklisty.

Popis trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (6 km), 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou (5,5 km), nezn. Březová nad Svitavou – Pohledy (6,5 km), 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,5 km) Od července do září můžete na svých toulkách Českomoravským pomezím využít také služeb cyklobusu (více na www.ceskomoravskepomezi.cz).