Fish Fest za sokolovnou  

Sportovní areál za sokolovnou v Litomyšli v sobotu provoní vůně ryb a rybích specialit. Koná se tu totiž patnáctý ročník Fish Festu, nebo Litomyšlských rybích hodů. Kromě rybích pochoutek tu v programu čeká i hudební vystoupení, a to kapel Volnost a Machos Burritos. Na své si přijdou i děti, pro které bude k dispozici dětské hřiště, vstup na akci je pro širokou veřejnost zdarma. Fish Fest ale není jedinou akcí v Litomyšli o nadcházejícím víkendu, konají se tu totiž i Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle ožijí některé dvory a dvorky v historickém jádru města, a to radniční dvorek u knihovny, dvorek Školamyšle, dvorek Rodinného centra, dvorek Augustovy tiskárny, dvorek zámeckého pivovaru, dvorek Havran Steak Baru, dvorek Bowling baru Peklo, dvorek U Kuděje, dvorek Restaurantu Underground, dvorek vinotéky a vinárny U Mydláře a v neděli pak i Váchalova ulice.

Běh naděje v Poličce  

Na kole, kolečkových bruslích, vozíku, během, procházkou, s kočárkem i se psem. To všechno jsou varianty, jak můžete absolvovat poličský Běh naděje, který se uskuteční v neděli 13. září v centru Poličky. Letošní ročník je jiný než předchozí, finanční sbírka je pozastavena. „Nebudeme konat sbírku zakupováním upomínkových předmětů, ale důležité je se sejít, zaběhat si, zapojit se. V tomto roce, kdy virus ochromil naši ekonomiku, kulturu, společenské akce, vidím jako velice důležité tuto akci nevzdat a zúčastnit se jí. Máme pro vás zajištěné ceny pro účastníky, dárky pro soutěžící do tomboly a jako vždy občerstvení. Osvětu zajistíme textem, který nám poskytl doktor Vít Ulrych, který již náš běh navštívil v předešlých letech,“ uvedl hlavní pořadatel Běhu naděje Miloslav Zezula a dodal: „Pokud vše vyjde tak, jak letos plánuji, mohl by se ten, kdo bude mít zájem, vyfotit v triku Běhu naděje. Fotku následně zašleme na e-mail. Prosím účastníky: vezměte si trika z minulých let s sebou.“

Polička zve do muzea, Litomyšl otevře dvorky  

Využijte svátku všech památek – Dnů evropského dědictví k návštěvě toho, co nabízí město Polička a hrad Svojanov. Městské muzeum a galerie Polička otevře ve dnech 12. a 13. září zdarma interaktivně pojaté expozice Centra Bohuslava Martinů.

Památky se otevřou o víkendu veřejnosti také v Litomyšli. Od 11. do 13. září se zaplní litomyšlské dvorky hudbou, divadlem, výstavami i autorským čtením. Jde o doprovodný program ke Dnům otevřených dveří památek. Dostanete se i do míst, která jste možná ještě neviděli. Dramatický zážitek čeká v pátek diváky na dvorku zámeckého pivovaru, kde svůj projekt LiStOVáNí se stand-upovým vystoupením představí Lukáš Hejlík. Sobotní program zahájí bazar na dvorku Bowling baru Peklo s koncertem Bohdany Sýkorové. Před Městskou galerií vystoupí se saxofonem a akrylovými koulemi Nikol a Valerie, do Augustovy tiskárny bude lákat zpěv, violoncello a looping zpěvačky a textařky Veronique. Po nedělním obědě můžete završit festival ve Váchalově ulici. Programu se chopí divadelní lektorka Anya Kopecká a výtvarník Kamil Kopecký, kteří v zahrádce 1ar(t) povedou výtvarnou dílnu, a také divadlo divadelního spolku Myšli s pohádkami Miloše Macourka v podání skupiny místních dětí. S letošním programem se rozloučíte v rytmu jazzu, šansonu a blues kapely La Mimoza v čele se zpěvačkou Veronikou Jílkovou, pianistou Martinem Buchtou a kytaristou Boleslavem Houdkem. Akce najdete i v památkových objektech.

Osada Mařín s rumpálovou studnou

Osada Mařín leží mezi Zadním Arnoštovem a Křenovem na Svitavsku. V osadě najdete dřevěnou zvonici a studnu hlubokou 70 m. Nedaleko osady jsou i dobře patrné zbytky staroslovanského hradiště. 

Tylův dům v Poličce

Tylův dům je dosud nedoceněným dílem české meziválečné architektury, jehož výraz originálně spojuje tvarové výboje předválečného kubismu s motivy z repertoáru moderního klasicismu a národního slohu a s puristickým plasticismem. V současné době je hlavní činnosti Tylova domu pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových pořadů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, provozování kina a podobně.

Za rytířem Toulovcem

Během cyklovýletu Českomoravským pomezím navštívíte nejen historické město Litomyšl se zámkem zapsaným na seznam UNESCO, ale také rokokový zámek v Nových Hradech nebo Toulovcovy maštale, tvořené pískovcovými skalami, kaňony a soutěskami, ve kterých se dle pověsti ukrýval loupeživý rytíř Toulovec. Celý okruh je značený a vede po silnicích II. a III. třídy a lesních asfaltových cestách. Pouze průjezd Nedošínským hájem je veden po nezpevněné lesní cestě.

Přírodní park Údolí Křetínky u Svojanova

Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996. V této lokalitě jde o ukázku neobyčejně velkého druhového bohatství teplomilných, hájových, lučních a typicky lesních rostlin. Roste zde několik druhů zvláště chráněných rostlin jako vemeník dvoulistý, okrotice bílá, sasanka lesní, střevíčník pantoflíček, jednokvítek velekvětý, prstnatec Fuchsův a další byliny. Zvláště cenné jsou zdejší podmáčené rašelinné louky s prstnatcem májovým, vachtou trojlistou, bradáčkem vejčitým či suchopýrem úzkolistým.

Lucký vrch a Lukásova lípa

Trasa celodenního pěšího výletu turistickou oblastí Českomoravské pomezí vede z Poličky až na Lucký vrch, který otvírá nádherné výhledy na Žďárské vrchy, které patří k nejzachovalejším přírodním územím u nás. Poté zamíříte do Telecího k pověstmi opředené Lukásově lípě.

Poutní místo Fatima Koclířov

Jedno z nejmladších poutních míst v ČR zve na návštěvu. Čeká na vás zde klášterní cukrárna s vlastními výrobky a rozsáhlý přírodní areál se zajímavou historií. Areál se nachází v prostorách bývalého kláštera redemptoristů a později řeholních sester sv. Františka. Od roku 1995 zde sídlí Fatimský apoštolát v ČR, který spadá pod římskokatolickou církev. Jeho hlavním posláním je šířit nauku o Fatimě a zejména o událostech, které se zde stali v roce 1917 - tedy před 100 lety.

Hrad Svojanov - místo, kde mísí gotika s empírem

Jedním z nejstarších královských hradů v ČR je malebný hrad Svojanov ležící nad údolím řeky Křetínky. Je to zároveň jediný hrad v republice, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Navštívit můžete i ojedinělý dům zbrojnošů.

Zámek Litomyšl 

Litomyšlský zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako reprezentační rodinné sídlo nejvyššího kancléře Království českého Vratislava z Pernštějna a španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara. Výstavbou byli pověřeni císařští stavitelé Giovanni Battista Aostalli a Ulrico Aostallis a na výzdobě zámku (psaníčková a figurální sgrafita na fasádách a štítech a s dvěma velkými bitevními scénami na hlavním nádvoří) se převážně podíleli italští mistři. 

Zámek Moravská Třebová

Zámek v Moravské Třebové patří k nejvýznamnějším renesančním památkám v České Republice. Na konci 15. století se zde vůbec poprvé v českých zemích objevily, tehdy moderní, renesanční prvky a na začátku 17. století vznikla tři pozdně renesanční křídla podle plánů italských stavitelů. Ty patří k nejhodnotnějším manýristickým památkám nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Zámek proto nechybí v žádné české učebnici dějin umění.

Na kole svitavským údolím

V rámci cyklovýletu krajinou Českomoravského pomezí navštívíte nejen zazímavá místa historického města Svitavy, ale vystoupáte také na Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana. Trasa je vedena po silnicích II. a III. třídy a je kromě úseku Březová nad Svitavou – Pohledy vybavena cykloturistickým značením. Méně náročný okruh s jediným táhlým stoupáním z Březové nad Svitavou je určen i pro začínající cyklisty.

Popis trasy: 4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,5 km), 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (6 km), 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou (5,5 km), nezn. Březová nad Svitavou – Pohledy (6,5 km), 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,5 km), 4022 Hradec nad Svitavou – Svitavy (5,5 km) Od července do září můžete na svých toulkách Českomoravským pomezím využít také služeb cyklobusu (více na www.ceskomoravskepomezi.cz).