Novoroční koncert Jaroslav Svěcený
KDY:
 5. 1. od 19.00 hodin
KDE: Tylův dům Polička
ZA KOLIK: od 300 Kč

Jarosláv Svěcený, rodák z Hradce Králové, je jedním z nejvýznamnějších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Jeho sólistická dráha začala již v době studií na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění, kde studoval u prof. Františka Pospíšila a prof. Václava Snítila. Své vzdělání dovršil mistrovskými kurzy u slavných světových virtuosů Nathana Milsteina a Gidona Kremera. V Poličce vystoupí s houslemi z 18. - 20. století a komorním orchestrem Virtuosi Pragenses Collegium. 

Křesťanská skupinka bude diskutovat nad životními problémy
KDY:
 5. 1. od 18.00 hodin
KDE: Křesťanské centrum Svitavy
ZA KOLIK: neuvedeno

Jedná se o neformální setkání křesťanů i lidí hledající Boha či smysl života ve svém životu. Obsah setkání prozatím nemá pevnou strukturu a záleží na samotných účastnících, čemu se chtějí na skupince věnovat. Prostor bude věnován modlitbám, slovu z Bible, svědectvím, vzájemnému sdílení i zpěvu chval.