KDY: 2. 12. od 19.00 hodin
KDE: Fabrika Svitavy
ZA KOLIK: 400 Kč

Divadelní hra přiblíží známé dílo Vladař, v němž se Niccolò Machiavelli zamýšlí nad tím, čím je člověk jako občan ve státě. Podle Machiavelliho řídí člověk své činy podle logických a rozumových kritérií nikoli podle morálních. Důležitou osobou ve státě je panovník. Pro Machiavelliho je ideálním panovníkem ten, kdo si zvolí chvályhodný cíl. Způsob, jakým se dosáhne cíle může být jakýkoliv.