Rybníky a vodní plochy:
Jedlovské rybníky - soustava rybníků u obce Jedlová
Lačnovský rybník - v Lačnově, rybolov
rybník Musil - u Korouhve, rybolov
přehrada Pod kopcem 0, I, II– 1,5 km za Poličkou, rybolov
Pomezský rybník- v Pomezí, rybolov
Stašovský rybníkI, II - ve Stašově, rybolov
Troubný rybník I, II, III - rybníky 2 km za Poličkou, rybolov
Modřecký rybník – v blíkosti Modřece, rybolov


V oblasti jsou díky silnému rybářskému sdružení Vysočina vytvořeny bohaté podmínky pro sportovní rybolov. Během celého roku probíhá na poličských přehradách řada vyhlášených soutěží v rybolovu.