Děti patří mezi nejohroženější účastníky dopravního provozu. Na silnicích na ně čeká řada nebezpečí, a proto se v posledních letech po celé republice budují dopravní hřiště, kde se hravou formou mohou naučit základním pravidlům bezpečnosti v dopravě. Jednu takovou plochu mají nově i v Litomyšli.

Hřiště je volně přístupné všem školám a školkám z celého Litomyšlska. Na dopravní výchově se budou podílet i strážníci Městské policie Litomyšl a okolní obce. V současné době se řeší možnost výpůjčky kol a koloběžek pro potřeby škol a školek.
Na ploše zhruba 30 x 32 metrů jsou vyznačeny hlavní a vedlejší silnice, přechody, křižovatky, kruhový objezd, nechybí ani celá řada dopravních značek.