Svitavy – Hradec n. Svitavou – Vendolí – Svitavy

• Popis okruhové trasy:
Jedná se o nenáročný a rovinatý okruh vhodný pro začátečníky nebo rodiny se staršími dětmi. Trasa, která je ze dvou třetin vedena po značených cyklostezkách, vede převážně po silnicích II. a III. třídy. Z obce Vendolí od fotbalového hřiště je cyklotrasa vedena po neznačené cyklostezce (v mapě šedou barvou), která se napojuje na silnici I. třídy ze Svitav do Poličky. Zde je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Povrch celé trasy je asfaltový. Trasa je středně frekventovaná, větší pohyb vozidel se projevuje pouze na neznačeném úseku silnice I. třídy.

• Na okruhu využité trasy:
4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,75 km); 4024 Hradec nad Svitavou – Vendolí (5,25 km); neznačeno – Vendolí – Svitavy (4,5 km).

• Zajímavosti na okruhu:
Mírně zvlněná krajina byla osídlena počátkem 13. století, ale nejvíce pamětihodností se dochovalo až z 18. a 19. století. Barokní ráz krajiny, jíž vévodí samotné město Svitavy (59), určují kostely sv. Kateřiny v Hradci nad Svitavou (22) a sv. Ondřeje ve Vendolí (65). Dochována je i řada barokních křížů, světeckých sloupů či kaplí, povětšinou však mimo vlastní značenou trasu. Zajímavá je i návštěva stanice handicapovaných zvířat ve Vendolí.  zajímavosti

• Odpočinková místa a občerstvení:
Koupaliště Žabka v Hradci nad Svitavou, lesní cesty a křižovatky mezi obcemi Hradec nad Svitavou a Vendolí. Občerstvení lze v provozní době zakoupit na koupališti Žabka nebo v obchodech s potravinami v Hradci nad Svitavou a Vendolí (bezprostředně na trase okruhu).

• Vyhlídky do kraje:
Mezi obcemi Hradec nad Svitavou a Vendolí pohledy na Javornický hřeben a okolí Svitav.