Svitavy – Hradec nad Svitavou – Březová nad Svitavou – Horní Hynčina – Sklené – Hradec nad Svitavou – Svitavy
• Popis okruhové trasy:
Jedná se o méně náročný silniční okruh vedený převážně po značených cyklotrasách. Výjimku tvoří neznačený silniční úsek z Březové nad Svitavou Slunečním údolím do obce Pohledy přes její část Dolní Hynčina. Orientace na okruhu je velmi dobrá. Trasa vede do Hradce nad Svitavou a dále směrem do obce Březová nad Svitavou. Zde trasa odbočuje do Slunečního údolí u výjezdu na silnici I. třídy č. 43. Asi 25 metrů zpět po silnici je odbočka vpravo do Slunečního údolí. V obci Pohledy se napojuje neznačený úsek odbočkou vlevo na trasu 4024 ve směru do Skleného. Mezi obcemi Sklené a Hradec nad Svitavou protíná trasa znovu silnici I. třídy č. 45 (na křižovatce rovně) a po 100 metrech také železniční trať ve směru Svitavy – Brno. Tyto úseky jsou velmi frekventované a je nutné jim věnovat zvýšenou opatrnost. Povrch po celé trase je asfaltový. Kvalita povrchu je velmi dobrá. Okruh je vhodný i pro závodní silniční kola. Frekvence pohybu vozidel po okruhu je spíše nízká. Trasa není fyzicky ani technicky náročná. Je určena i začínajícím cyklistům nebo rodinám se staršími dětmi. Na trase je pouze jediné táhlé stoupání z Březové do obce Pohledy – Samoty.
• Na okruhu využité trasy:
4022 Svitavy – Hradec nad Svitavou (5,45 km); 4201 Hradec nad Svitavou – odbočka na Banín (5,9 km); 4203 odbočka na Banín – Březová nad Svitavou na silnici I. třídy č. 45 (5,6 km); neznačeno od silnice I. třídy č. 45 v Březové nad Svitavou – Pohledy (6,7 km); 4024 Pohledy – Hradec nad Svitavou (7,6 km); 4022 Hradec na Svitavou – Infocentrum na náměstí Míru (5,45 km).
• Zajímavosti na okruhu:
Po dlouhých tahanicích byla v roce 1849 otevřena železniční trať spojující Brno se Svitavami (59). Procházela Svitavským údolí, přes Hradec nad Svitavou (22) do Březové nad Svitavou (9). Její viadukty a mosty mají dnes moderní podobu, ale zachovaly si své kouzlo v celé délce tratě. Trať nepřinesla městům a vsím pouze rychlé spojení, ale způsobila i ohromný rozkvět textilního průmyslu v průběhu 19. a 20. století. Jak asi vypadalo cestování mimo údolí? Například do Hynčiny (25) nebo do obce Sklené (56)? Prašné cesty byly nahrazeny dobrým asfaltem.   zajímavosti
• Odpočinková místa a občerstvení:
Hostince a restaurace Hradci nad Svitavou, Březové nad Svitavou, Pohledech a Skleném.
• Vyhlídky do kraje:
Nad obcí Sklené směrem na Hradec nad Svitavou a Svitavy.