Výstavy jsou pořádány nejen v galerijních prostorách Litomyšle, ale též v místech, kam se běžně návštěvníci výstav nedostanou.

Ojedinělým počinem bude výstava k připomenutí 50. výročí úmrtí světoznámého Františka Kupky Člověk a Země v prostorách Josefa Pleskota. Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause, který přislíbil účast na vernisáži 15. června. Zahájení výstavy se zúčastní i Thomas Messer, dlouholetý ředitel Muzea Solomona R. Guggenheima v New Yorku. Výstavu doplní fotografie Báry Šlapetové pořízené během konání výstavy Františka Kupky v Kambodži.

Za zhlédnutí stojí i vzácná Opona pro poříčkou Orlovnu od Václava Boštíka, Šik Jasana Zoubka, výstava fotografií Jiřího Tomana a Josefa Sudka, Kvetoucí hruška v širém poli Jana Honsy či Ohňostroj krásy v Galerii Zdeněk Sklenář. V Litomyšli bude možno dále shlédnout výstavu obrázků a básniček Honzy Volfa a ve společenských sálech na zámku a v zámeckém pivovaru obrazy Jaroslava Jebavého a Jaroslava Alt.

Po dobu operního festivalu Smetanova Litomyšl bude možné zakoupit společnou vstupenku na všechny výstavy za cenu 60,- Kč.

III. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle pořádá Smetanova Litomyšl, o.p.s. ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice, Městskou galerií Litomyšl, Městskou galerií Vysoké Mýto, Galerií Zdeněk Sklenář v Praze a Evropským školicím centrem o.p.s. za podpory Pardubického kraje a Města Litomyšl.

PŘEHLED VÝSTAV III. SMETANOVY VÝTVARNÉ LITOMYŠLE:

„Člověk a země“ - František Kupka v prostorách Josefa Pleskota

Zámecký pivovar Litomyšl, nově rekonstruované prostory architektem Josefem Pleskotem 8. 6. – 13. 7. 2007 1. vernisáž 8. 6. 2007 v 17.00 hod., 2. vernisáž 15. 6. 2007 v 18.30 hodin

Jan Honsa – Kvetoucí hruška v širém poli

Galerie Kubík, Smetanovo náměstí 71, Litomyšl, 15. 6. - 15. 7. 2007 Vernisáž 15. 6. 2007 ve 14 hodin

Václav Boštík – Opona pro poříčskou Orlovnu Sál

městské galerie – II. patro zámku Litomyšl 15. 6. – 31. 8. 2007 Vernisáž 15. 6. 2007 ve 24 hodin

Jiří Toman a Josef Sudek - Fotografie

Galerie Kubík, Smetanovo náměstí 71, Litomyšl 15. 6. - 15. 7. 2007 Vernisáž 15. 6. 2007 ve 14 hodin

Jasan Zoubek – Šik

Klášterní zahrady, Jiráskova, Litomyšl 15. 6. – 31. 8. 2007 Vernisáž 15. 6. 2007 v 16 hodin

Ohňostroj krásy

Galerie Zdeňka Sklenáře, Mariánská ul., Litomyšl 15. 6. – 1. 7. 2007 Vernisáž 16. 6. 2007 mezi 16. a 19. hodinou

V LITOMYŠLI DÁLE BUDE MOŽNO SHLÉDNOUT:

Honza Volf – obrázky a básničky

Ambity piaristické koleje, 15. 6. – 7. 7. 2007 Vernisáž 15. 6. v 15 hodin

Jaroslav Jebavý - obrazy

Zámecký pivovar Litomyšl, VIP centrum

Jaroslav Alt – obrazy

Společenské sály II. patra zámku Litomyšl