Příští rok se bude konat již 50. ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl. Jaké ale byly jeho začátky?

V roce 1948 při představení opery Dvě vdovy v Jabkenicích přišel Zdeněk Nejedlý s nápadem uspořádat v Litomyšli u příležitosti 125. výročí narození Bedřicha Smetany oslavy. Pořadatelé nakonec upustili od původního záměru představení Dvou vdov v areálu na Černé hoře. Repertoár rozšířili a na zámku zahráli operu Dalibor, konal se tu také koncert Východočeské župy Fibichovy s orchestrem Národního divadla a hra M. D. Rettigová od litomyšlských ochotníků. Hudební program doprovodilo otevření opraveného Smetanova rodného bytu a sálů v prvním poschodí zámku. Slavnost vypukla 4. června 1949 a nikdo netušil, že právě vznikla tradice, která přeroste hranice Evropy.

Celé město žilo oslavami. Ve výkladních skříních se objevily portréty Bedřicha Smetany, partitury jeho oper i fotografie umělců z Národního divadla. Noviny tehdy psaly o „velké manifestaci lásky českého lidu ke géniovi české hudby“. Oslava skladatele měla celostátní charakter. Ve čtvrtek 9. června 1949 napsali v Práci, listu revolučního odborového hnutí: „Litomyšl, město bez průmyslu, nalezlo svou cestu k předním místům mezi městy. Nalezlo ji na poli kulturním a upozorňuje tak současně na své potřeby. Dalo všechny síly této celostátní akci a dalo je poctivě. Dokázalo, že nechce jen žít a oddávat se skutečnosti, že je rodištěm velkého Smetany, ale že chce z této skutečnosti vyjít na cestu intenzivní podpory smetanovského kultu a jeho šíření.“

Oslav 125. výročí narození Bedřicha Smetany ve dnech 4. – 6. června 1949 se podle dobového tisku zúčastnilo asi deset tisíc hostů. Lidé se do Litomyšle sjížděli autokary, autobusy a speciálními vlaky. O rok později byla Smetanova Litomyšl zapojena do mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. A považovalo se za samozřejmé, že v Litomyšli vystoupí vždy opera Národního divadla z Prahy.