Letos se té cti dostalo chrámu svatého Václava v Lanškrouně. Romantické prostředí Jiráskova náměstí s citlivě restaurovaným děkanským kostelem přímo vybízí k tichému spočinutí a zamyšlení nad uplynulým dnem. Obojího se v neděli večer dostalo návštěvníkům koncertu převážně barokní hudby v podání Českého filharmonického sboru se sólistkou Hanou Škarkovou, Wallingerovým kvartetem a varhaníkem Martinem Jakubíčkem. Koncert proběhl pod precizním vedením dirigenta Petra Fialy, jenž je zároveň sbormistrem tohoto sboru a uznávaným skladatelem.

Lákadlem nedělního koncertu byl nejen jeho program, ale i jeho název Chrámové nokturno. Začínal netradičně až o půl desáté, kdy den se mění v noc. Proto byl působivý i nástup sboru s hořícími svícemi v rukou do ztemnělého prostoru chrámu za zvuků Pachelbelova kánonu. Protože druhá část sboru zároveň nastoupila na kůr kostela, vedle vizuálních dojmů bylo v následujících dvou skladbách (Lamentace proroka Jeremiáše J. Handla- Galluse a zejména Rorando coeli Jana Campana Vodňanského) využito i zvukového efektu, kdy jeden sbor byl echem sboru druhého. V další části programu po Handlově koncertu pro varhany a smyčce se obě poloviny sboru představily společně ve skladbách Bachových, Mozartových a Bruknerových. V závěru došlo opět k překvapení, a to při interpretaci skladeb dirigenta Petra Fialy, kdy při hravém Capricciu sbor obklopil dirigenta, rozpohyboval se jako bublající, šumící víno a vyzpíval radost ze života.

Krásný večer končil před kostelem, kde zaznělo několik spirituálů jakožto rozloučení s lanškrounským publikem. Při poděkování byla oceněna jak vysoká profesionalita všech účinkujících, tak i nevšední dramaturgické zpracování koncertu. Naše poděkování patří také uměleckému řediteli festivalu SL Vojtěchu Stříteskému a řediteli festivalu Janu Piknovi za volbu místa pro daný koncert a všem dalším, kteří ho pomohli zrealizovat.