Uskutečnilo se od 10 hodin dopoledne. Taktické cvičení hasičského záchranného sboru prověřilo jeho připravenost na případné závažné události.

„Cílem cvičení bylo prověřit činnost a součinnost jednotek při úniku nebezpečné plynné látky na krytém bazénu, dále použití vodních stěn, vyhledání postižených osob a zastavení úniku nebezpečné látky v technologii úpravny vody v krytém bazénu,“ uvedl vedoucí bazénu Filip Tomanec.