Před rozděláním ohně bychom měli přihlédnout na směr a sílu větru, ale i na to, kdy naposledy zem svlažil déšť. Prostor pro pálení ohně by měl být minimálně 50 metrů od kraje lesa. Pokud chcete pálit v blízkosti stohu, tak vzdálenost prodlužte ještě minimálně o dalších 50 metrů. Ohniště pak můžete opustit po uhašení vodou nebo zasypáním hlínou. Doutnající zbytky také mohou zapálit.

Rozdělávat oheň je zakázáno ve vysoké suché trávě a bez dozoru. I v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané, hasiči doporučují akci dopředu oznámit. To znamená ohlásit pálení hasičskému sboru na telefonu 950 570 112. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, odpovědnou osobu včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Dbát pokynů příslušníka sboru.

Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Dobré je se domluvit s dobrovolnými hasiči v obci, aby na místo pálení dohlíželi. Při „pálení čarodějnic“ nepodceňujte počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně.

(vh)