Jednalo se o 28 dopravních nehod, 8 požárů a nejvíce bylo technických událostí, a sice 107.