Lidé ze svitavského okresu, kteří koupí špatné zboží nebo nekápli na dobrou stavební firmu, nemusí jít pro radu daleko. Každý první čtvrtek v měsíci je na Městském úřadě ve Svitavách poradna pro spotřebitele.

Občas se stane, že si zákazník koupí mobil. Po nějakém čase zjistí, že některá z funkcí nejde, přestože by podle přiloženého návodu jít měla. Jiný si nechá opravit dům. Praská fasáda, odlepují se kachlíky. Co s tím? Takový člověk potřebuje problém vyřešit. Někdy neví, na koho se obrátit a jak postupovat. Proto je ve Svitavách poradna pro spotřebitele.

Poradna

Poradna je určená jak pro občany, tak pro podnikatele. Vždy je přítomný pracovník České obchodní inspekce. „Spotřebitelé se na nás mohou obrátit s problematikou související se zákonem na ochranu spotřebitele a navazujících právních předpisů. Jedná se o reklamace zboží, náležitosti, které musí mít zboží při prodeji konečnému zákazníkovi, nedodržení termínů dodání zboží či služeb a podobně,“ uvedl Rudolf Grim vedoucí živnostenského úřadu ve Svitavách.

Elektronika, boty i stavební práce

Lidé se naučili odborné rady využívat. „Nejčastěji řešíme dotazy vztahující se k reklamaci spotřební elektroniky. Především mobilních telefonů a obuvi. Druhou velkou kategorií jsou stavební práce. Velice častým problémem při uplatnění reklamace je ta skutečnost, že nebyla uzavřena vůbec anebo velice všeobecně smlouva o dílo, ve které by bylo přesně specifikované, co, jak, v jaké kvalitě a rozsahu by mělo být provedeno,“ vysvětlil Rudolf Grim.

Zákazníci, kteří si pro radu přijdou, nikdy tedy neodejdou s nepořízenou. „V jednodušších případech dostane spotřebitel odpověď přímo v poradně. Ve složitějších případech odpovídáme následně s tím, že nastíníme postup při řešení spotřebitelského sporu. Každý případ je individuální,“ podotkl vedoucí živnostenského úřadu. Aby pracovníci mohli dát správnou radu, je dobré, když si občan s sebou vezme doklady, které se dané záležitosti týkají. V některých případech nezbývá nic jiného, než aby se spotřebitel obrátil na soud. Ten pak rozhodne.

Do poradny mohou lidé přijít bez předešlého objednání první čtvrtek v měsíci, vždy mezi devátou a čtrnáctou hodinou. „Během jednoho dne poskytneme radu v průměru sedmi občanům. Poradenství pracovníků České obchodní inspekce je bezplatné,“ sdělila Miroslava Chmelíková, zástupkyně ředitele inspektorátu České obchodní inspekce.