Škála je daleko širší. Nejnižší náklady jsou na vytápění ekologickými palivy, jako jsou štěpka, pelety nebo obilí. Na pořízení speciálního kotle se dá navíc sehnat dotace.

„Kdybych měl vlak pelet denně, prodal bych ho,“ vystihl poptávku po ekologickém palivu jeden z majitelů žamberské firmy zabývající se výrobou a prodejem briket a pelet z pilin. Pelety, tedy válečky lisované z pilin, patří mezi nejlevnější paliva a hovoří se o nich jako o fytopalivu budoucnosti. Oslovená firma prodává tunu pelet v pytlích po 15 kilech za 4500 a v „big bagu“ za 4200 korun.

Piliny se dají spalovat nejen lisované, ale i sypané. Prodejem se v okrese zabývá například Zbyněk Doleček z Orliček. Piliny, které jeho firma produkuje jako odpadní materiál, slouží nejen k vytápění samotné firmy, ale i na prodej. „Zájem stále stoupá. Suché piliny prodáváme za 220 korun na kubík, mokré za sto korun,“ uvedl Zbyněk Doleček.

Josef Papáček z Českých Libchav vsadil na topení obilím. Jako soukromý zemědělec v podstatě topí tím, co vypěstuje na poli – krmným ovsem. Volba paliva se v rodině Papáčkových řídila snadnou dostupností topiva, na kotel navíc získali dotaci a v rámci dotačních programů jim vybraná firma zdarma vypracovala i projekt. V kotli mohou kromě obilí spalovat i pelety nebo dřevo. „Metrák pšenice se dá pořídit za čtyři sta korun, oves je ještě levnější,“ naznačil ceny Josef Papáček.

Ušetřit se dá i jinak. Kdo se nechce zabývat nákupem kotle a sháněním paliva a chce zůstat „věrný“ elektřině a plynu, může zapátrat v nabídkách dodavatelů. Tak to udělal Jaromír Petr, ekonom z České Třebové: „Myšlenka je úplně jednoduchá, energie je dnes komodita jako každá jiná. Trh je konkurenční, dodavatelů je dostatek. Je na každém, aby si vybral z nabídky tu, která mu připadá nejvýhodnější.“ Stačí prý zapátrat v nabídkách, porovnat podmínky a nezapomenout na důvěryhodnost dodavatele. Důležité je vybrat takového, u něhož je předpoklad, že na trhu bude ještě za pár let. „Vyměnil jsem dodavatele elektřiny a plynu, takže plyn nakupuji od skupiny ČEZ a elektřinu od skupiny RWE. Na obou energiích jsem ušetřil asi pět až deset procent, což v ročním objemu na provoz rodinného domu nějaké peníze rozhodně nadělá,“ dodal Jaromír Petr.