Kvůli nízkým výkupním cenám mléka už začali rolníci snižovat stavy dojnic.

Jejich protesty proti tomuto přístupu nepomáhají a cena jde stále dolů. „Za litr dostáváme méně než šest korun,“ sdělil ředitel svitavské Agrární komory Josef Gracias. Je to o dvě padesát méně, než jsou výrobní náklady na litr mléka. „Stavy krav ve svitavském okrese se za poslední období snížily o čtyři sta kusů,“ dodává Josef Gracias. Pokud se situace nezlepší, tento trend bude podle ředitele pokračovat. Poklesne nejen produkce mléka. Snížení chovů navíc negativně ovlivní rovněž údržbu krajiny a zvýší se nezaměstnanost na venkově.

(ap)