Jak se díváte na současné protesty zemědělců?

Můj osobní názor i vedení mlékárny je takový, že protestní akce ze strany zemědělců byla naprosto oprávněná. Vyrobit litr mléka při současných nákupních cenách není možné. Rozdělení celkové ceny, která je na pultě u mléčných výrobků, je nerovnoměrná. Více jak sto procent zůstává obchodníkům. Tady je ten zásadní problém, který je nutné řešit.

Odebíráte do mlékárny pouze české mléko?

Ano. Nemáme žádné jiné dodavatele, a to ani ze Slovenska. Pracujeme výhradně s tuzemským mlékem.

Dodáváte určitě do řetězců, jak je to tam s cenou?

Při současné nákupní ceně mléka se již dostáváme do červených čísel. Z naší fakturační ceny musíme odečíst až dvacet procent, což jsou zpětné bonusy a marketingové doplatky, to je naše realizační cena. Když potom srovnáme s cenou na pultě, tak má obchodník více než sto procent.

V obchodě mají české sýry, ale pak také levnější výrobky. Lidé častou sáhnou po nich.

Český zákazník není vůbec hrdý na své výrobky, které vznikly v zemi, kde bydlí. A nejde jen o mléko, ale také o maso. V okolních zemích to funguje jinak. Němec si z 98 procent koupí německý výrobek. My domů kupujeme české produkty. Sleduji, jestli je to české. Na mnohých ale ani nenajdu, jestli jsou tuzemské.

Mlékárna samostatně má velmi omezenou pozici ve vyjednávání, proto je nutná společná akce jak zemědělců, tak mlékáren.

Těch jednání je mnoho. Nejen zahraniční řetězce, ale i řetězce s českým vlastníkem dneska jednají z pozice síly, protože si dokáží dovézt výrobky téměř odkudkoliv. Většinou jejich reakce při vyjednávání je: „Pokud zdražíte, nebudete prodávat.“