Poplatky za videoterminály bude od začátku září vybírat město Moravská Třebová, a to v maximální zákonné sazbě pět tisíc korun za čtvrtletí.
Radní chtějí využít novely zákona o místních poplatcích. Ta od června umožňuje vybírat poplatky také z provozu videoterminálů. „Dosud jsme mohli vybírat jen za výherní hrací přístroje,“ uvedl starosta Josef Ošťádal s tím, že by to ročně mohlo navíc přinést do městské pokladny necelé dva miliony korun. „Připravujeme novou obecně závaznou vyhlášku města O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Ta nám dovolí vybírat poplatky jak za výherní hrací přístroje, tak za videoterminály,“ vysvětlila Hana Matyášová z odboru majetku města a komunálního hospodářství.

Novou vyhlášku připravují ke schválení zastupitelům, kteří se jí budou zabývat devátého srpna. Účinná by měla být od prvního září letošního roku. „Novela zákona o místních poplatcích může do určité míry ovlivnit počet provozovaných výherních hracích přístrojů a videoterminálů v Moravské Třebové vzhledem k finanční zátěži provozovatelů, kterou přináší návrh vyhlášky,“ sdělil starosta Josef Ošťádal.

Podle starosty vedení města videoterminály v Moravské Třebové sice odmítá, ale moderní hrací přístroje povoluje ministerstvo financí. A tak město nemá žádnou legislativní možnost, jak jejich počet omezit. „Ve městě je v provozu dvanáct výherních hracích přístrojů, které potřebují povolení města. Navíc je tu osmdesát šest videoterminálů, které schvaluje ministerstvo financí,“ dodal Ošťádal.

Vedení města systematicky omezuje obecně závaznými vyhláškami klasické výherní hrací přístroje, které se podařilo vytlačit z historického jádra města. Jenže mnoho z nich nahradily videoterminály. Moravská Třebová se také spolu s dalšími obcemi v rámci Svazu měst a obcí České republiky snaží dosáhnout toho, aby v jejich kompetencích bylo také povolování videoterminálů. Je prvním městem v okrese, kde tuto vyhlášku připravují.

(ik, ph)