Štěstí skutečně přeje připraveným.

Potvrzují to miliony korun, které letos poputují ze státního rozpočtu do malých východočeských obcí. Ale jen do těch, které si o dotace na hřiště pro mládež, opravu kapliček či na inženýrské sítě k připravované výstavbě rodinných domů uměly zažádat.

Nešlo o žádné porcování medvěda, ale o každoroční dotace z Programu obnovy venkova na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Letos možná byly dotace vyhlašovány naposledy. Jednak státní pokladna vysychá, jednak nad dosavadním systémem dotací visí Damoklův meč.

Peněz na rozdělení bylo přitom už letos málo a dostalo se tak jen na třetinu žadatelů. Na ty, jejichž projekty byly nejpropracovanější a držely se zadaných požadavků.

Šampionem je tak třeba Trpín na Svitavsku, vesnice uspěla s žádostí o dotaci na opravu zdejší kapličky už počtvrté za sebou.

Verdikty od stolu

„Jsme za těch 300 tisíc hrozně rádi, letos budeme moci díky tomu kapli dokončit. Hodnotitele jsme si asi získali tím, že jsme od počátku nechtěli žádné horentní peníze, ale projekt jsme rozdělili do čtyř etap. Na to asi slyšeli," řekl starosta Miloslav Tocháček.

Sepsat takovou žádost o dotaci, dodržet zadání, parametry dokumentace a ještě stihnout veškeré termíny, přitom není žádná legrace. Pražští úředníci nově vyžadovali vedle elektronického podání i tištěnou, svázanou žádost. Porota totiž pak rozhoduje o bytí či nebytí takového projektu od stolu.

„Drželi jsme se toho, co v propozicích chtěli. Zavázali jsme asi desetistránkový projekt do kroužkové vazby a stačilo to," přisvědčila starostka Říkova na Náchodsku Vladimíra Jarkovská. Té se podařilo získat 400 tisíc na udržovací práce na zdejší kapli Svatých Andělů strážných.

Důraz na formální stránku žádostí potvrzuje i ministerstvo. „Důležité bylo, aby žádost o dotaci byla kompletní po formální stránce, tedy podána do termínu a se všemi požadovanými přílohami, a samozřejmě aby předmět žádosti byl v souladu s daným dotačním titulem," řekl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Marek Ženkl.

Dotacím je konec

Možná právě kvůli tomu byly dvě třetiny žádostí neúspěšných. „Žádost za nás administrovala jedna firma, ale neuspěli jsme," posteskl si třeba starosta Lukavice na Rychnovsku Jiří Hanuš.

Obec žádala 184 tisíc na výstavbu dětských hřišť, zbylých 80 tisíc by doplatila. Takhle se hřiště odkládají ad acta, veškeré další peníze na investice totiž obec směřuje do stavby hasičské zbrojnice.

Ministerští úředníci přidělované dotace oproti žádostem nijak nekrátili. To radši vyřazovali celé projekty. Těm úspěšným by totiž jinak učinili spíše medvědí službu, rychle sehnat chybějící peníze je takřka nemožné.

Programu obnovy venkova přitom možná zvoní umíráček. Stát totiž chce v novém rozpočtovém určení daní zvýšit menším městům a obcím zákonem dané příspěvky, výměnou za to ale nejspíš zruší veškeré dotace.

„Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro příští rok závisí na tom, zda bude sněmovnou přijata vládní předloha nového zákona o rozpočtovém určení daní. A navíc objem finančních prostředků závisí na schváleném rozpočtu," upozornil Ženkl na rozpočtové škrty.

Výběr úspěšných projektů v kraji

* Nový Hrádek (Náchodsko)Komunikace Na Farách: náklady 1,3 milionu, obce dostala 1 milion

* Bystřice (Jičínsko)Výstavba kanalizace: bude stát 2,4 milionu, stát přispěl 600 tisíc

* Mokré (Rychnovsko)Rekonstrukce veřejného osvětlení za 679 tisíc, obec uspěla s žádostí o dotaci 544 tisíc

* Poříčí (Svitavsko)Úprava okolí kulturního domu bude stát 580 tisíc, stát přispěje 463 tisíci

* Janov (Svitavsko)Inženýrské sítě k výstavbě rodinných domků: investice 990 tisíc, z toho dotace 600 tisíc

* Lukavice (Orlickoústecko)Úprava veř. prostranství: projekt za 710 tisíc, dotace je 568 tisíc

Celkem obce v celém Česku dostanou od MMR 161 milionů korun. Úspěšných bylo celkem 531 projektů. Zájem o dotace tedy převýšil nabídku trojnásobně.