Jednostranný výstupný stupadlový žebřík s plošinou

Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu ČR je v nabídce pro spotřebitele výrobek, který neodpovídá požadavkům, které má jako výrobek této kategorie splňovat.

Jedná se o jednostranný výstupný stupadlový ocelový žebřík s plošinou, typ : DRSTD4, původem z Polska. Výrobek nesplňuje požadavky na zkoušku průhybu stupadel dle normy. Požadované zkušební zatížení 2600 N nebylo dosaženo, protože ke zborcení stupadla došlo již při dosažení síly 1900 N.

„Pokud spotřebitel výrobek již zakoupil, může ho reklamovat pro rozpor s kupní smlouvou,“ uvedla RNDr. Jana Příhodová, ústřední ředitelka České obchodní inspekce.