Zlepšit se měla především návaznost některých spojů, připomínky směřovaly také k opožďování autobusů na některých linkách. Mnoho spojů se od 1. dubna ruší, jde o autobusy, které jezdily prázdné.

„I po změnách jízdních řádů zůstane počet ujetých kilometrů výrazně vyšší než před optimalizací. V loňském roce ujely autobusy v kraji 14,4 milionu kilometrů, nyní to i po změnách bude zhruba 18 milionů kilometrů, přičemž na dopravní obslužnost dáváme stále stejně velkou částku. Nyní jsme vyhodnotili spoje, které se neuchytily a nebyly lidmi využívány. Celkový počet spojů se tak snížil z 5500 na asi 5280 spojů,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý.

Více cestujících

Paradoxní je, že i přes velkou nespokojenost lidí s prosincovými změnami jízdních řádů počet cestujících vzrostl. A to prý až o 12 procent. Do budoucna náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu doufá, že se počet pravidelných cestujících ještě o něco zvýší.

Ne všechny připomínky ovšem mohly být do nových jízdních řádů zapracovány. Například u vlakových spojů budou námitky zohledněny až při celostátní změně železničních jízdních řádů 10. června.

„Tam, kde se připomínky ukázaly opodstatněné, OREDO požadavkům vyhovělo. Návrhy změn byly od poloviny února projednávány se všemi starosty. Občané jsou o změnách jízdních řádů informováni prostřednictvím letáků, které dopravci vylepili v autobusech. Nové jízdní řády jsou také k dispozici na internetu,“ vysvětlil Jan Tichý.

Kritika ustupuje

Fakt, že firma OREDO vyšla ve většině připomínek starostům vstříc, potvrzují i kritici organizátora dopravy.

„Naše připomínky byly skutečně zohledněny. Jediné, co ještě stále řešíme, je dojíždění dětí do škol. Tam by ještě k nějakým úpravám mělo dojít,“ pravila starostka Hlinska Magda Křivanová, která proti firmě OREDO ostře vystoupila na únorovém jednání krajského zastupitelstva.

Senioři ušetří

Na regionální dopravě by od července měli ušetřit senioři. Krajští radní schválili tarifní slevu pro cestující, kteří jsou starší než 70 let.

„Koncept počítá s cenovým zvýhodněním seniorů oproti obyčejnému jízdnému o 25 procent,“ objasnil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

LUKÁŠ DUBSKÝ