Projekt řešil úspory energií využíváním odpadního tepla z bazénových vod pomocí jejich akumulace a zpětným získáváním tepla pomocí tepelného čerpadla systému vzduch-voda. „Realizací jsme dosáhli významné úspory energií a snížení provozních nákladů na ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody.

Dosáhneme tak optimálního využití energetického potenciálu v odpadním teple. Instalací obnovitelného zdroje energie došlo zároveň k vytěsnění zemního plynu s odpovídajícím snížení imisního zatížení,“ sdělila Michaela Severová, mluvčí litomyšlské radnice. A to je pro bazén důležité, protože roční náklady na provoz bazénu činí zhruba šest a půl milionu korun. Celkové náklady na projekt dosáhly dva a půl milionu korun. Milionem korun se na něm podílela Evropská unie, přispěl i Státní fond životního prostředí a město Litomyšl.