Kdybychom porovnali v číslech Českou republiku a Evropskou unií, tak v Česku je pojištěno necelých 40 procent, kdežto v Unii o třicet procent více. „Také u nás lidé zvyšují platby, které vkládají do soukromých programů,“ poukazuje na prozíravost klientů vedoucí agentury pojišťovny Generalli v Poličce Luboš Bárta.

Výhody životního a důchodového pojištění jsou nesporné. Jedná se o účinný nástroj finančního trhu. Klientovi se prozíravost vyplatí. V pozdějším věku může čerpat naspořené prostředky. Udrží si i v důchodovém věku životní úroveň, na níž byl zvyklý. Luboš Bárta představuje jednoduché pravidlo: Říká, že čím dřív si začneme spořit, tím snadněji dosáhneme lepšího výsledku. Na zadní kolečka myslí lidé středního věku stejně jako mladí.

„Nedá se říci, že by platilo jednoznačné pravidlo. Obě skupiny si uvědomují, že bez bez vlastního přičinění se jejich situace nezlepší. Častým impulzem bývá okamžik, kdy si uvědomí odpovědnost, kterou mají vůči blízkým, především vůči dětem. Rozhodnutí, zda investovat do budoucnosti, navzdory nepříznivé finanční situaci, je logické.

„Především je to zabezpečení vlastní životní úrovně a zabezpečení rodiny v případech, kdybychom tu nebyli,“ přibližuje jeden z aspektů vedoucí agentury Generalli, proč uzavřít smlouvu. Anavíc životní i důchodové pojištění podporuje stát formou daňových úlev. Díky podpoře je klient schopen naspořit podstatně více peněz, než když by mu ležely jen na bankovním účtu.