Na internetových stránkách společnosti Oredo www.oredo.cz jsou již zveřejněné upravené návrhy jízdních řádů linkových autobusových spojů v Pardubickém kraji k 29. září 2011.

K úpravám došlo na základě jejich projednávání se zástupci obcí. Od původního návrhu je nový soubor odlišen poznámkou „aktualizováno 29. 9. 2011“.