Pardubická RETIA se bude spolu s německým partnerem CASSIDIAN –  EADS podílet na jednom z největších zbrojních projektů pro Severoatlantickou alianci (NATO). Společně mají vyvinout a dodat část systému AGS  (Alliance Ground Surveillance), který má sloužit pro sledování pozemních cílů.

Sběr dat, jejich roztřídění a palba

AGS si nemůžeme představit jako jedno zařízení, ale jejich sestavu a systém. Ten je založen na získávání informací z družicového a leteckého i pozemního průzkumu, který data posílá do vyhodnocovacích stanic, na které jsou zároveň napojeny i pozemní prostředky. Tam jsou informace utříděny, vyhodnoceny a předány ke zničení nebo sledování konkrétním jednotkám.
Česká část zakázky spočívá  v dodání tohoto vyhodnocovacího zařízení. To je ukryto v kontejnerové nástavbě schopné samostatného fungování na pevném stanovišti či případně ve spojení s nákladním vozidlem.
„AGS je průzkumný systém, který bude hlavním pilířem pro ochranu aliančních vojáků na bojišti a umožní Alianci vést nepřetržitý a efektivní průzkum a identifikaci pozemních stacionárních a pohyblivých cílů v zájmovém prostoru. Cílem je dosažení informační převahy nad protivníkem," uvedl vedoucí projektu Petr Tichý.

Projekt vznikal několik let

Několik let připravovaný největší projekt NATO dostal nyní konkrétní obrysy. Jak zdůraznili zástupci obou firem i armády, není totiž úplně snadné sladit představy, konstrukční řešení a vědecko –   technologický vývoj všech zúčastněných států a zároveň mu jednotně podřídit i vojenskou strategii zúčastněných členských států.

„Uplatníme v něm své zkušenosti z téměř dvacetiletého partnerství Armády České republiky (AČR), pro niž jsme modernizovali systémy protivzdušné obrany státu," vysvětluje ředitel Petr Novák.
Právě RETIA vyvinula a armádě dodala systém podobného typu, jakým je chystaný AGS pro NATO. Od roku 2007 má totiž Armáda České republiky jeho přibližnou obdobu zvanou RACCOS. Ta plní podobné úlohy jako AGS, ale v monitoringu vzdušného prostoru.
V provozu by AGS měl být do 2016

Projektu AGS se kromě České republiky účastní dalších čtrnáct států NATO. Aliance počítá s nasazením systému AGS  pro všechny druhy operací po roce 2016, kdy dosáhne plných operačních schopností.