Radní mají zvláštní rezervu  na opravu památek. „Vytvořili jsme nový fond na regeneraci památek ve městě. Poslouží nejen městu, ale také ostatním majitelům kulturních památek, které se nacházejí na území města,“ vysvětlil Jiří Petr, vedoucí svitavského odboru školství a kultury.

Podle něho budou finanční prostředky určené především na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně, na movité památky, ale i na záchranné archeologické výzkumy.  

V letošním roce už z tohoto nově zřízeného fondu město dofinancuje další etapu opravy Ottendorferovy knihovny.

„Od ministerstva kultury jsme získali dvě stě tisíc korun. Zrestaurujeme původní dřevěné obložení stěn a dveří v interiérech,“ potvrdil místostarosta Svitav Pavel Čížek. Přes tři sta tisíc radní doplatí z nově vzniklého fondu. Kompletní rekonstrukci tohoto architektonicky zajímavého objektu chce město dokončit do dvou let.


Podpora vlastníků


Od rekonstrukce náměstí uběhlo zhruba dvacet let a je to znát nejen na fasádách. Proto už na podzim si o finanční injekci z fondu budou moci požádat také ostatní vlastníci památek. „Máme zpracovaný stavebně technický průzkum objektů. S jednotlivými vlastníky budeme jednat o vhodných opravách,“ uvedl Pavel Čížek. V zájmu města je, aby kulturní  památky zůstaly co nejdéle v dobrém stavu.  Peníze z fondu poskytnou radní na opravu domů na náměstí, ale také na údržbu  soch, kostelů a dalších památek. Je jen na majitelích, zda si žádost podají.

V současné době radní plánují rekonstrukce fasád domů, které jsou  v majetku města, ale i další. „Máme připravenou dokumentaci na restaurování litinového kříže na centrálním hřbitově,“ řekl Jiří Petr. I tato oprava si vyžádá  statisíce  korun.

Do finanční rezervy na opravy potečou peníze z více zdrojů. Z městského rozpočtu se do něho každý rok přisype půl milionu korun, letos jako startovací počin ještě milion navíc. Radnice do fondu každý měsíc odvede sto tisíc korun z příjmů za pronájem nebytových prostor. Nezbytnou část vytvoří dotace na regeneraci památek a také finanční dary od obyvatel, firem a nadací. Podmínky pro poskytování podpory radní ukotvili v zásadách.

Město se tímto krokem pouští do další fáze regenerace památek ve Svitavách. Jak uvedl Pavel Čížek, pouze na základě podrobných studií a projektů má šanci získat více finančních prostředků z ministerstva kultury.