Mezi lidmi ve Svitavách není tajemstvím, že má celnice ve městě skončit. V nedaleké České Třebové vznikne nová. „Mohu potvrdit, že v současné době jednáme s městem Česká Třebová o možném převodu objektu, kde by poskytovala své služby Celní správa České republiky," uvedla tisková mluvčí Celního ředitelství v Hradci Králové Jitka Fajstavrová.

Sami pracovníci svitavského celního úřadu se k reorganizaci vyjadřovat nemohou. „Vyhláška, která určí konečnou dislokaci výkonných útvarů celní správy po účinnosti zákona o Celní správě České republiky od ledna 2013, v současné době prochází legislativním procesem, proto se nemůžeme konkrétně vyjádřit," vysvětlila mluvčí Fajstavrová. Nové uspořádání celní správy podle ní vytváření a rušení pracovišť celní správy v jednotlivých regionech připouští. „Všechna dosavadní celní ředitelství a celní úřady nahradí nově zřízené celní úřady," sdělila Jitka Fajstavrová. Reorganizace zajistí požadovanou dostupnost služeb celníků. Dosavadní počet pracovišť zůstane z převážné části zachován.

Kolik korun celnice v České Třebové spolkne, celní ředitelství tají. Desítky milionů  pohltila před časem i ta svitavská. To, že by měl stát v blízké době financovat opravu v sousedním městě a budovy ve Svitavách by zůstaly bez užitku, se nelíbí ani svitavským radním. „Jsou to vyhozené peníze ze státního rozpočtu," konstatoval starosta David Šimek. Na otázku, kdy celníci ze Svitav odejdou a co bude s areálem, mluvčí přímo neodpověděla. „Pokud celní správa opouští své objekty, jak tomu bylo  například i při vstupu do Evropské unie, jsou převáděny do majetku státu a ten s nimi dále hospodaří," dodala  Jitka Fajstavrová.