To je nejvíc ze všech okresů v Pardubickém kraji. Bohužel i seznam volných pracovních míst se vejde jen na několik málo listů. K dispozici jich je totiž méně než tři sta.

Ekonomická krize

„Příčinou současného stavu je špatná ekonomická situace v kombinaci s nynějším obdobím. Nezaměstnanost reaguje na ekonomickou situaci s velkým odstupem. To znamená, že současný stav je výsledkem událostí v naší ekonomice před jedním až třemi lety. Zároveň je skutečností, že nezaměstnanost je k poslednímu lednu v každém roce vždy nejvyšší," uvedl ředitel svitavského úřadu práce Jan Tesař. Oproti lednu předchozího roku je však bez práce o přibližn čtyři sta obyvatel okresu více.  Podle Petra Dědiče z Českého statistického úřadu však byla ještě horší situace na konci ledna 2010 a 2011.

Zimní spánek

„Nárůst počtu nezaměstnaných souvisí s tím, že u mnoha zaměstnavatelů končí pracovní smlouvy na dobu určitou právě v závěru roku. Tito lidé se pak ocitají v evidenci úřadu práce právě k 31. lednu následujícího roku. Nábor těchto zaměstnanců zpět v mnoha případech nastane, ale později. V měsících leden a únor mnoho zaměstnavatelů pracuje v útlumu, obvykle z důvodu zimního nedostatku zakázek," vysvětlil Jan Tesař. Věří, že obrat k lepšímu je jistý. Otázkou však zůstává, jak moc nezaměstnanost poklesne.

Hlavním důvodem poklesu nezaměstnanosti v měsících únor až duben je zvýšení aktivit zaměstnavatelů a rozběh aktivní politiky zaměstnanosti úřadu práce v oblasti veřejně prospěšných prací. Města a obce začínají potřebovat takto dotovaná místa obvykle nejdříve od března.

Volná místa mizí

Současná nabídka volných míst není nijak široká. Na jedno z 281 volných míst připadá přes 25 uchazečů. To je dvakrát více než průměr v kraji. „Velmi nízký počet volných míst je způsoben především tím, že nyní zaměstnavatelé téměř nikoho nepotřebují, v kombinaci s činností úřadu práce, který se je snaží intenzivně zaplňovat. Výsledek je ten, že volná místa mizí," sdělil Jan Tesař.

Šanci získat práci mají zejména lidé, kteří jsou ochotní pracovat na živnostenský list nebo dojíždět. „Nedá se říci, že by o některé konkrétní profese byl v okrese Svitavy vysoký zájem. Nejčastěji jsou poptávaní finanční poradci a realitní makléři. Ovšem zde se často jedná o práci na živnostenský list. Žádaní jsou také pracovníci ostrahy. Ti zase musí počítat s možností výkonu práce i po celé republice. Zájem je o odborníky obsluhující CNC stroje. Zde je však obtíž s dojížděním do práce. Možní zájemci by k danému CNC stroji museli jezdit i přes půl okresu," popsal Jan Tesař.

S pokorou

Stav v jednotlivých mikroregionech je stále podobný. Nejtíživější je situace na Moravskotřebovsku, potom na Svitavsku, které následuje Litomyšlsko. Nejnižší nezaměstnanost je na Poličsku. „To ovšem neznamená, že na Poličsku jsou nejlepší ekonomické podmínky. Za rozložení může především různá koncentrace typů lidí a také jejich přístup k práci. Na Poličsku jsou lidé pokornější," uzavřel Jan Tesař.

Třítisícový rozdíl

Za kolik lidé v jednotlivých okresech, jejich částech, pracují, statistici nesledují. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců v Pardubickém kraji činí 21 559 Kč. To je o více než tři tisíce korun méně, než je celorepublikový průměr. Ovšem průměrný příjem je ve skutečnosti ještě o několik set korun nižší. Ne všichni lidé pracují na plný úvazek. „Protože jsou v některých odvětvích částečné úvazky rozšířenější, provádíme i přepočet průměrné mzdy na plně zaměstnané osoby," vysvětlil Petr Dědič z Českého statistického úřadu. V Pardubickém kraji je tedy podle posledních údajů průměrná hrubá měsíční mzda 20 902 korun.

(syh)