„Klas není úplně vyvinutý. Na jaře byly porosty částečně poškozené pozdním mrazem, ale nebylo to takového rázu, abychom to museli přesít. O další poškození se postaraly minulý týden kroupy. Očekáváme průměrné výnosy," naznačil zemědělec Jaroslav Vaňous. Jak ale sklizeň skutečně dopadne, ukážou až následující dny a týdny. „Rekordní sklizeň jako loni nebude, ale nehrozí ani katastrofa," domnívá se Václav Koblížek z agrární komory.

Velké sucho

Žně začnou ve svitavském okrese nejdříve za deset dní. „Letošní rok byl pro zemědělce složitý. Na Litomyšlsku a Jevíčsku nám vymrzlo hodně obilovin. Pak přišlo jarní sucho a vláha chybí plodinám i v současné době. Pro rostliny jsou nyní nejhorší přívalové deště  a bouře.  Každý prudší déšť způsobuje polehání porostu," vysvětluje  Josef Gracias, ředitel Agrární komory ve Svitavách.  Současné počasí navíc přeje houbovým chorobám a plísním, což nutí zemědělce  plodiny chemicky ošetřovat.  „Mezi nejvíce ohrožené  patří ozimá pšenice a řepka.  Sucho poškodilo i jarní ječmeny.  Nejhorší situace panuje na Litomyšlsku a Jevíčsku," tvrdí Josef Gracias.

Kdy vyjedou kombajny do polí, závisí především na počasí.   Pokud bude pokračovat horko, začnou žně v okrese do deseti dní.  Nejdříve vyjedou zemědělci s technikou na pole na Malé Hané a v okolí Litomyšle. „Potřebovali bychom, aby  pořádně zapršelo, ale  nemám na mysli přívalové deště. A na sklizeň bychom si přáli pěkné suché počasí, abychom nemuseli obilí dosoušet," říká Josef Gracias.

Výkupní ceny

Využití obilovin se v jednotlivých zemědělských podnicích liší. Zatímco někde se pěstuje především pro krmné účely, v okolí Sloupnice rostou i obiloviny pro tržní využití, například sladovnický ječmen nebo potravinářská pšenice. „Zatím to vypadá, že výkupní ceny budou solidní. Přispívá k tomu situace v Polsku a na Ukrajině, kde došlo k velkému poškození," vysvětluje Jaroslav Vaňous.

Kvůli tisícihlavému stádu dojných krav je ve Sloupnici výrazný i podíl krmných plodin, další část úrody „spolkne" nová bioplynová sta᠆nice.

(ik, miš)