O dotace se mohou ucházet obce, občanská sdružení nebo církve. Uzávěrka je 25. ledna 2010.

Obce, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob a církve mohou žádat o finance na projekty občanské vybavenosti. „Tam spadají různá dětská hřiště, sociální služby, zdravotnická zařízení a další věci především ve venkovských oblastech,“ vysvětluje projektový manažer Milan Zanina.

Podle slov Milana Zaniny je v podstatě jedno, kde má sídlo ten, kdo chce získat nějaký příspěvek. Ovšem aktivita se musí týkat území místní akční skupiny,“ doplnil Zanina.

Až půl milionu

Projekty se tak týkají Litomyšle a okolních obcí v okrese Svitavy i Chrudim. Každý žadatel smí v každé kategorii podat žádost pouze na jeden projekt v hodnotě padesát tisíc až půl milionu korun. Získat může až devadesát procent nákladů. Žádost je nutné odevzdat nejpozději 25. ledna v kanceláři MAS Litomyšlsko v Proseči.

Místní akční skupina pak všechny žádosti předá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Ten je v průběhu února vyhodnotí a prostřednictvím místní akční skupiny dá žadatelům vědět, jestli dostanou nějakou podporu a případně v jaké výši.

Na Poličsku již některé vesnice rozeslaly žádosti o peníze na různé projekty. V Trpíně potřebují dotaci na nové hřiště u mateřské školy. V Pomezí chtějí dotaci na výměnu oken na budově základní školy.

Martin Karlík