Průzkum podle jeho autorů sledoval změny v psychice 3682 zaměstnanců od ledna loňského roku do současnosti. Měření proběhlo na reprezentativním vzorku dospělé pracující populace napříč různými obory.

Ztráza motivace

Z výpovědí respondentů vyplynulo, že ve srovnání s rokem 2019 rapidně klesla motivace zaměstnanců pracovat, a to o 6,5 procenta. Alarmující je zejména tříčtvrtinový pokles vnitřní motivace, tedy toho, jak zaměstnanci prožívají motivaci uvnitř. Pokud bude jejich frustrace pokračovat, časem se projeví i navenek. Oproti dlouhodobému průměru klesla motivace i ve vnějším projevu, a to o jednu čtvrtinu.

„Znamená to, že lidé se snaží silou vůle motivovat k lepším výsledkům, ale uvnitř jsou již vyčerpáni. Zaměstnavatelé tedy musí akutně řešit kondici svých týmů, protože řada z nich spěje mílovými kroky k vyhoření, byť si to zatím neuvědomují,“ shrnuje výsledky průzkumu na téma práce z domova Jiří Šimonek, analytik společnosti DAP Services.

Zaměstnancům práce z domova vyhovuje

Jak se výsledky aktuálního průzkumu konkrétně promítají do dění ve firmách? „Jedná se o významný negativní výkyv oproti mnohaletému stabilnímu průměru. V některých firmách došlo k minimálnímu poklesu, někde je viditelný propad motivace i v desítkách procent. Značně se to projevuje i v produktivitě práce,“ říká Martin Lonský, ředitel společnosti ApuTime.

„Lidé sice v průzkumech říkají, že jim práce z domova vyhovuje, že mají více času, ale jejich produktivita přitom klesá. Kromě odloučení od kolegů za to může i zbytečná a špatně řízená práce na dálku. Motivaci to ještě více snižuje,“ dodává Lonský.

Pozitivní vliv na pocit samostatnosti

V důsledku nezvládnutého řízení práce na dálku klesá také ochota spolupráce na straně zaměstnanců: ta se snížila o čtyři procenta, a to v celorepublikovém průměru. „To je obrovský pokles. Lidem chybí zejména možnost socializace, tedy osobní kontakt s kolegy, jasně daná struktura plnění úkolů a pravidelné rituály spojené s pracovním dnem,“ vysvětluje Jiří Šimonek.

Podle výsledků jiného průzkumu má práce z domova, k jejímuž využívání vyzvala vláda během epidemie koronaviru, u tří pětin Čechů pozitivní vliv na jejich pocit samostatnosti. U 56 procent kladně ovlivnila i jejich pohodu. 30 procent lidí ale připouští, že se při home office cítí více osamoceni.

U 17 procent zhoršil tento způsob práce vztahy s kolegy. Tato zjištění vyplynula z březnového průzkumu agentury Ipsos a společnosti Welcome to the Jungle.

Dvě třetiny zaměstnanců by podle tohoto průzkumu měly zájem o čtyřdenní pracovní týden a přibližně tři pětiny o pracovní dobu pět hodin denně. O částečnou práci z domova by se v případě možnosti zajímalo 59 procent lidí a o kompletní home office by určitě mělo zájem zhruba 40 procent Čechů.