Ty ale na stavbu nemají peníze, a tak od záměru ustoupily. Na ně se navíc povinnost připojit se na kanalizaci s čistírnou v roce 2010 nevztahuje.

Odpadní vody z Borové a Oldřiše se budou čistit v plánovaném objektu ČOV. Ten vyroste na pomezí katastru obcí Oldřiš a Sádek. Oldřiš a Borová už tady proto začaly vykupovat pozemky pro stavbu. „Je to jediné vhodné místo, takže musíme stavět i na katastru Sádku,“ uvedl starosta Borové Milan Nespěšný. Podle jeho slov teprve připravují materiály pro žádost o dotaci. Tu by Borová a Oldřiš mohly podat nejdříve v druhé polovině příštího roku. „Budeme muset vytvořit nějaké sdružení obcí a to potom požádá o peníze,“ dodal Nespěšný. V současné době připravují územní rozhodnutí a vykupují pozemky. Jejich nákup platí obě obce společně, každá jednu polovinu. Podle evropských norem by Borová a Oldřiš měly mít čističku už k 31. prosinci 2010. Řada obcí v celé republice přitom tento termín nestihne. Postih jim nehrozí, pokud už budou na projektu pracovat.

Čistička a peníze

Původně měla čistírna odpadních vod sloužit i obcím Sádek a Kamenec u Poličky. Kvůli finanční náročnosti ale od projektu ustoupily. Podle evropských norem navíc zatím čistírnu na rozdíl od Borové a Oldřiše nepotřebují. Spadají totiž do aglomerace Poličky. V té musí být do konce roku 2010 na ČOV připojeno sedmdesát pět procent obyvatel. Nyní jich je napojeno přes osmdesát procent, a tak je norma splněná. „Plány byly, ale vyšlo by to strašně draze. Čističku máme jen na obecním úřadě, ale pro obec ne,“ sdělila místostarostka Kamence u Poličky Miroslava Švandová.

Kvůli vysokým nákladům se čistírnu zatím nepostaví ani v Sádku. „U nás je zástavba dost rozvolněná. Naše obec má čtyři a půl kilometru na délku, takže by to na jednoho ekvivalentního obyvatele stálo 315 tisíc korun,“ vysvětlila starostka Sádku Ludmila Sládková. Dotaci je možné získat jen ve výši sto tisíc korun na jednoho obyvatele. Zbytek by musela obec hradit ze svého. „Spočítali jsme, že by to u nás stálo 136 milionů korun. Náš roční rozpočet je přitom tři miliony na všechno, takže bychom se zadlužili na příliš dlouhou dobu,“ dodala Sládková.
Čistírna odpadních vod budou muset Sádečtí v budoucnu stejně postavit. V roce 2020 totiž začnou platit přísnější pravidla, kdy čističku a kanalizaci budou muset mít i obce do pěti set obyvatel.

Martin Karlík