Hospodářská komora je nejvýznamnějším reprezentantem podnikatelské sféry. Zastupuje velké i menší firmy, živnostníky i odborné školy. Ekonomická krize doléhá na všechny.

Druhá vlna koronaviru ještě zdaleka není za námi, ale dokážete odhadnout, jaké bude mít dopady na Pardubický kraj?
Nejvíc postižený je sektor služeb. Ještě ke konci první vlny jsme jako Krajská hospodářská komora Pardubického kraje nevnímali, že by měla první vlna zásadní vliv na podnikatele, což se také potvrdilo. Výběr rozpočtového určení daní byl za třetí kvartál neuvěřitelně vysoký, což málokdo očekával. V létě se otevřela všechna restaurační zařízení i další služby a podnikatelský sektor se nadechnul. Ovšem druhá vlna je jiná. Bude trvat déle a bude mít skutečně negativní dopad na podnikatele obzvlášť v sektoru služeb. I přesto, že je zájem nejen od naší vlády ale i od Hospodářské komory, od primátorů a starostů pomoc podnikatelům v jejich regionu, nedá se očekávat, že všechny druhou vlnu přežijí. Ale i přesto většina municipalit podnikatelům pomáhá, v čem může, minimálně  třeba s odpouštěním nájmu v prostorách, které jim jednotlivé obce pronajímají.

Jaké studium vybrat po základní škole? Tento rébus pomáhala žákům posledních ročníků základních škol řešit tradiční podzimní burza škol a zaměstnavatelů v pardubické Enteria aréně, kvůli vládním opatřením ji však letos nebylo možné uspořádat. Výjimečný rok vyžadoval výjimečné řešení, Hospodářská komora v součinnosti se Střední školou informatiky a ekonomie Delta proto zorganizovala burzu online. Propojila deváťáky se středními školami a potencionálními zaměstnavateli ve virtuálním prostoru. „Chceme v tomto formátu pokračovat a jsme připraveni dále rozvíjet online prezentaci škol a zaměstnavatelů, a tím je propojit. V následujícím roce využijeme synergii, kterou přináší standardní prezentace a virtuální prostor,“ informovala ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Eva Malinová.

Má Pardubický kraj nějaké své specifické problémy, nebo naopak výhody?
Pardubický kraj má specifické výhody v tom, že je podnikání diverzifikované. Nepřevažuje u nás ani nejsme závislí na turistickém ruchu ani na odvětví automotive. Ze všech oblastí je tady něco, takže problémy mimo firem podnikajících ve službách nejsou téměř zvenčí vidět.

Jak výrazně komplikuje koronakrize firmám možnosti exportu?
Za podpory banky i jiných subjektů Hospodářská komora pravidelně pořádá exportní konference. Žel bohu v tomto roce se mohly konat pouze online, ale i tak částečně splnily svůj účel. Na dobu, kdy Hospodářská komora vyvezla na zahraniční kontraktní setkání 60 krát do roka firmy jako v roce 2019, si bohužel asi budeme muset počkat. I přes to všechno export českých firem probíhá a Hospodářská komora se snaží exportním firmám pomoci i v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí.

Jak hledíte na opatření vlády. Jsou všechna nezbytná, srozumitelná, předvídatelná?
Podnikatelé i živnostníci respektují opatření vlády, ačkoliv ne vždy je považujeme za nezbytná  a srozumitelná. Hospodářská komora aktivně předkládá vládě návrhy i řešení k různým problémům, která však nejsou vždy vyslyšena. Hospodářská komora se poučila na problémech z první vlny pandemie a třeba v jižních Čechách jsme pro podnikatele vybudovali sklad zásob ochranných zdravotních pomůcek. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje má podíl na vybudování chatbota. Navrhla a zrealizovala ho pardubická firma Feedyou. Funguje to tak, že na webových stránkách dostane podnikatel či živnostník odpovědi na všechny své dotazy, případně mu chatbot pomůže i vyplnit formulář na žádost k různým dotačním titulům z programu Covid.

Už před koronakrizí pociťoval trh nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Jaká je situace v tomto směru?
I přes to, že už probíhá propouštění zejména v oblasti služeb, pořád je nedostatek pracovních sil v dělnických profesích. Hospodářská komora v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí provádí nábor v programu Kvalifikovaný zaměstnanec, kde je pro letošní rok kvóta až padesát tisíc pracovníků z osmi států. Firmy nejvíce poptávají pracovníky z Ukrajiny. Denně zpracováváme velké množství žádostí na 3 měsíce nebo až 2 roky.

Daří se firmám i přes problémy s odbytem udržet si své zaměstnance?
Hospodářská komora nekomunikuje jen s firmami, ale snažíme se mluvit i se starosty obcí a měst Pardubického kraje, které jsou jedním z největších investorů a mají vliv také na zaměstnanost. Díky tomu, že starostové obcí umí dobře hospodařit, situace nevypadá až tak zle. Většina obcí má finanční rezervy a také připravují projekty k různým dotačním titulům a jsou v čerpání peněz celkem úspěšné, takže v drtivé většině neomezují nebo neruší své investiční plány. Takže v tomto sektoru vypadá trh práce celkem dobře a zatím neočekáváme nějaké masové propouštění zaměstnanců ve firmách.