V roce 1990 byl tento zemědělský inženýr zvolen předsedou ZD Sloupnice poprvé a od té doby to zopakoval ještě šestkrát. Před několika dny z funkce odstoupil. Povídali jsme si s ním nejen o stavu českého zemědělství.

Odcházíte si užívat důchodu v nelehké době, nebojíte se zvýšení DPH?
Mám obavy o necitlivost reforem, které postihnou nejvíce nízkopříjmové skupiny, zejména dělnické profese, mezi které nedoceněním politiků patří i zemědělci.

S jakými pocity opouštíte post předsedy ZD Sloupnice? A po kolika vlastně letech?
Členem JZD Sloupnice jsem se stal 1. září 1960, když jsem jako syn kulaka nastupoval do zemědělského učiliště ve Vysokém Mýtě. Střední a vysokou zemědělskou školu jsem studoval dálkově deset let při práci, rodině i koníčcích, které jsem si nedokázal odpustit.
Předsedou jsem byl zvolen při prvních tajných volbách v historii družstva 2. února 1990 a potom opakovaně ještě šestkrát. Předsedoval jsem tedy jednadvacet roků a zemědělství mi po padesát let bylo jediným celoživotním povoláním. Jsem trochu pověrčivý, a tak si nechci připouštět, jak se na aktivní seniorské období s mnoha předsevzetími těším. Na výroční členské schůzi, kde jsem odstupoval z funkce předsedy, mě příjemně překvapili spolupracovníci a členové družstva oceněním čestným titulem „Emeritní předseda družstva“ jako projev celoživotních zásluh. Myslím, že se bude hodit pověsit ho vedle čestného titulu Manažer odvětví zemědělství, který mi byl udělen za rok 2003.

Dá se říct, že sloupenské družstvo „jede“, na které realizované projekty a investice jste pyšný a co byste družstvu přál, aby ještě dokončilo?
Jsem rád, že se nám podařilo obhájit družstevní formu podnikání, což nebylo a stále není jednoduché. Jsem hrdý na to, že jsme udrželi vyvážené zemědělství s přibližně stejnou výměrou polí a stavy hospodářských zvířat jako před dvaceti lety. Podařilo se nám modernizovat podnik za bezmála půl miliardy korun, které jsme si museli půjčit. Všechny půjčky s nemalými úroky jsme bankám na den a do koruny vrátili, což v této společnosti nepatřilo mezi přednosti.
Zuby nehty držíme v moderních stájích roční výrobu bezmála 9 milionů litrů mléka, 550 t vepřového a 330 t drůbežího masa. V roce 1990 byla užitkovost 11,7 l na dojnici a den, současně je dvojnásobná. Za mléko jsme dostali 4,34 Kč za litr, vloni 7,56 Kč za litr, za prasata 19,50 Kč/kg, v loňském roce 26,90 Kč/kg. Přitom ceny za potraviny a vstupy do naší výroby vzrostly řádově 7 až 10 krát.
Neuvěřitelně se zvýšila produktivita práce měřená počtem zaměstnanců, v roce 1990 jsme zaměstnávali 537 lidí, v loňském roce 150 zaměstnanců.
Přál bych si, abychom vytvářeli zisk pro další modernizace a v letošním roce zahájili i dokončili výstavbu bioplynové stanice s příslušenstvím o výkonu 1 MW v hodnotě asi 100 milionů Kč.

Patřím k fanouškům sloupenských brambor, maso kupuju od soukromého zemědělce. Věřím v kvalitu těchto produktů, naopak se z principu bráním předraženým produktům se značkou „bio“. Co si o nich a jejich postavení na trhu myslíte?
Díky za vaše fandovství k českým potravinám. Jsou kvalitní, zdravé a nepřevážejí se přes několik států nebo dokonce kontinentů, než se dostanou k našemu spotřebiteli. Nabízíme vepřové a hovězí maso a masné výrobky z našich chovů krmených z našich polí a poražených a zpracovaných na našich jatkách. Jsou vždy čerstvé, k dostání bohužel ne v řetězcích, ale v našich prodejnách v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Sloupnici, věřím, že v budoucnu i v dalších.
K bio potravinám nemám negativně vyhraněný názor. Pokud nejde o módní záležitost, pak se zde nabízí prostor zejména pro menší zemědělce a zpracovatele. Vhodná může být produkce z našich čistých podhorských oblastí. Tyto potraviny bych doporučoval kupovat tehdy, pokud se o jejich pravosti může zákazník na vlastní oči přesvědčit. Reklama dokáže nemožné.

Vaše zkušenosti i věk vám umožňují sledovat věci s nadhledem, co soudíte o stavu českého zemědělství? A jak vidíte jeho budoucnost?
České zemědělství je až na výjimky pro politiky voličsky nezajímavým prostorem, ke kterému i s ohledem na jeho složitost nenacházejí vztah.Nepřejeme si, aby občané této země na nekoncepční chování politiků k zemědělství dopláceli drahými a nekvalitními potravinami. Na zemědělství se stále negativně projevuje vliv úřednické nadřazenosti a přebujelosti. Je horší se srazit s neomylným arogantním úředníkem než s b…… Přežití českého zemědělství nezáleží pouze na zemědělcích, ale zejména na spotřebitelích. Politiky by mohl probudit pouze hladomor anebo by se mohli poučit z činů Marie Terezie.

Prohlášení Agrární komory, v níž se angažujete, jako by vždy měla politický podtext. Nešlo by to bez toho? Nemyslíte, že tím zemědělci ztrácejí podporu řady lidí?
Agrární komora, zemědělský svaz a další nevládní organizace stále nenalézají s jakoukoliv vládou společné stanovisko k obhajobě našich zemědělců, zpracovatelů a spotřebitelů v jejich nerovnoprávném postavení ve společné zemědělské politice EU. Politický podtext důrazně odmítám. Vždy nám šlo a stále jde o konstruktivní opozici ke každé vládě. Bohužel konstruktivnost a jednání je většinou vlád odmítáno. I pro zemědělství platí, že nás spíše válcují, než hledají společnou cestu.

Asi se nemýlím, když si myslím, že nyní budete víc času věnovat myslivosti. Co vás teď v této oblasti nejvíc „pálí“? Jaké zajímavé myslivecké, kynologické apod. akce jsou v okrese letos naplánovány?
Myslivost, rodina, odrůstající vnuci, zahrada, les, to vše jsou moje nenaplněné sny. Myslivost je krásný koníček, který mě uspokojuje nejenom lovem, ale zejména pobytem v klidné přírodě, pokud tam zrovna neřádí motokrosaři nebo čtyřkolky.
Máme dobré, aktivní myslivecké sdružení. V letošním roce s významnou dotační podporou z programu rozvoje venkova modernizujeme naši brokovou střelnici U Mudáka na Džbánovci. Chtěli bychom zde vytvořit lepší prostředí pro početné návštěvy myslivců, kynologů, ale i zázemí kroužku mladých přátel přírody, obyvatel domova pro seniory i dalších návštěvníků.
Druhou neděli v květnu tradičně závodíme ve střelbě na asfaltové terče se sousedními myslivci v soutěži o nejlepší myslivecké sdružení. V červnu se podobná soutěž opakuje a 4. září vrcholí střelecká sezona celostátní soutěží ve střelbě o 39. Sloupenský pohár. Dne 6. srpna se na Džbánovci sejdou myslivci kynologové, kteří budou se svými ohaři skládat zkoušky z lovecké upotřebitelnosti pro práci v lese.

A na závěr snad trochu humoru. O zemědělcích se říká, že jsou věčně nespokojení: buď prší málo, nebo zase moc… Co si o tom myslíte?
Zemědělství nevyrábí pod střechou, v klimatizovaných provozech. Tak jako občané chápou, že nastávají problémy, když napadne půl metru sněhu nebo spadne přívalová přítrž nebo dlouho neprší nebo naopak prší, měli by i pochopit, že jsou zemědělci na těchto přírodních podmínkách velice závislí. Při stejných nákladech na založení plodin jsou vlivem počasí výnosy buď nižší, nebo vyšší. Ceny ale ovlivňuje obchodník a zemědělce tlačí stále dolů, takže i bez vlivu počasí bojujeme stále o přežití. Mohu vás ze zkušenosti ujistit, že zpravidla když prší, nepřemnožují se hraboši, a je-li sucho, naopak.