Pustit se do průzkumných vrtů na zjištění ložisek ropy a zemního plynu? Právě touto otázkou se zabývali radní v Poličce.

Jistá společnost by ráda v Pardubickém a Královéhradeckém kraji hledala naleziště ropy a zemního plynu. Zažádala o vytyčení území k průzkumu a vyhledávání konvenčních ložisek. Území, o které má firma eminentní zájem, zasahuje i na Svitavsko. „Rada města projednávala oznámení o zahájení řízení ve věci stanovení průzkumného území v okolí města. To znamená, že by zde firma prováděla vrty na zjištění ložisek zemního plynu. Jsme ale opatrní. Podporujeme odborné stanovisko odboru životního prostředí, které poukazuje na nebezpečí narušení spodních vod," informoval starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Zásoby vody

Celé řízení v této věci vede pracoviště ministerstva životního prostředí v Hradci Králové. „Navržené průzkumné území se rozprostírá jižně od Hradce Králové a svým okrajem zasahuje na území města Poličky ze severu plochou asi patnácti kilometrů čtverečních," upřesnil Jiří Coufal, vedoucí poličského odboru životního prostředí. V lokalitě se ale nachází významné území se zásobami podzemních vod. „Jejich ochrana je pro obyvatelstvo daného území zásadní. Proto město Polička jako účastník řízení i Městský úřad Polička, odbor územního plánovaní, rozvoje a životního prostředí jako dotčený úřad, vydaly záporné stanovisko," vysvětlil Jiří Coufal. Teprve čas ukáže, jestli rozhodnutí rady města tomuto kroku zabrání.

Velké riziko

Jedno je však jisté. „Zásahy mimo jiné ve formě dvou hloubkových vrtů by již při samotném průzkumu mohly narušit oběhový režim podzemních vod a propojit jednotlivé zvodně a pro kvalitu podzemních vod jsou proto rizikové," dodal Jiří Coufal.

V Pardubickém kraji se zvedá odpor proti těmto vrtům. Také radní v Litomyšli se touto záležitostí zabývali. Nesouhlasí s průzkumem na území města z důvodu památkové rezervace, vodních zdrojů a jejich ochranných pásem. Žádají však o poskytnutí podrobnějších údajů k danému záměru, zejména k umístění zkušebních vrtů.