Polička obdržela od autorizované obalové společnosti osvědčení o úspoře emisí za rok 2012. Výpočet úspory vychází z množství vytříděného odpadu za uplynulý rok. Podle Jiřího Coufala z odboru územního plánování a rozvoje a životního prostředí odměna činí 1 654 879 korun.

Občané Poličky celkem v loňském roce vytřídili více než devět set sedmdesát pět tun odpadu. Z toho bylo přes 272 tun papíru, více jak dvě stě tun plastů, sto čtyři tun skla a více než 397 tun kovů. „Dík patří všem, kterým záleží na stavu životního prostředí a tříděním odpadů mají na tomto dosaženém výsledku města Poličky svůj podíl," uvedl Jiří Coufal.