Prodejci na podloubí nabízejí zboží, což je naprosto v pořádku. Mnohdy však používají metody, které se nelíbí občanům Litomyšle ani turistům. Stojany, regály a ramínka na oblečení blokují průchod a nepřidávají na kráse vzhledu náměstí. Vedení města se proto rozhodlo změnit tržní řád, aby se situace zlepšila. „Nabízené zboží prodejci prezentují tak, že to není hodno tohoto města," definoval problém starosta Litomyšle Michal Kortyš.

Nový tržní řád nemá podnikatelům bránit v podnikání. Nabízené zboží je však potřeba ukázat kulturní formou a v jasně dané míře. Tvůrci řádu také myslí na občany, kteří podloubím prochází. Vyhnout se totiž s kočárkem lidem a zároveň krabicím či stojanům je mnohdy téměř nemožné.

Hlavní změnou, kterou nový řád přináší, je přesná definice místa, kde může být zboží a kudy mohou chodit lidé. Průchodnost podloubím ve směru podélném musí být minimálně dva a půl metru. Výstup do náměstí musí být v každém oblouku podloubí, a to minimálně v šíři dvou metrů. Zboží také může být vystaveno maximálně do výšky metru a sedmdesáti centimetrů. Zakázáno bude také umisťovat přepravky se zbožím přímo na zem nebo je vrstvit na sebe, dále věšet zboží na fasádu a výlohy.

Prozatímní snahy mít náměstí krásnější a zároveň neznemožnit podnikatelům jejich činnost, nedopadly nejlépe. Nepomáhají ani kontroly strážníků, kteří sice udělují pokuty, ale pár dní po jejich zaplacení se vše vrací do zajetých kolejí.

O změnu se už dva roky snaží také členové iniciativy „Za podsíň krásnější". Ti se nyní dočkali změny. „Vymysleli jsme etický kodex pro prodejce, kterým jsme chtěli situaci na podloubí zlepšit. Na jednání se zástupci města jsme přinesli i materiály z osmi měst, který řeší obdobný problém," řekl jeden z členů iniciativy Daniel Brýdl. Ten také zmínil, jak pochodili u obchodníků, které navštívili. „Je to fajn ale jen, když to udělá i konkurence," zněla častá odpověď.

Tento fakt vypovídá o tom, že regulace a nařízení se mohu stále vylepšovat. Pokud není vůle a chuť, tak je cesta ke změně dlouhá. „Každopádně máme radost, že ke změně došlo. Škoda, že to jde až před volbami, " sdělil Daniel Brýdl.

Vše nejde tak rychle, jak by si mnozí přáli. „Zabýváme se změnou rok. Není jednoduché vše popsat do detailů," vysvětlil složitost vzniku tržního řádu Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství. Naráží tak například na podrobný popis zboží, které se nesmí před obchody objevit. Konkrétně se jedná o potraviny, s výjimkou čerstvého ovoce, zeleniny a lesních plodů, a také třeba spodní prádlo. Nově se zákaz prodeje týká ponožek. Upraven je také prodej na předsunutých prodejních místech o státních svátcích.

Podoba tržního řádu je výsledkem dlouhodobých jednání. „Návrh je kompromisem. Navíc s ním přicházíme po obchodní sezoně," dodal starosta Michal Kortyš k návrhu tržního řádu. Ten by měl být přijat na zářijovém jednání rady a účinnost se předpokládá od prvního října.

„Jsem přesvědčen, že naprostou většinu obchodníků, to nebude omezovat," řekl Pavel Jiráň. Výsledky snahy změnit situaci na náměstí, však bude možné hodnotit až na podzim. Kromě podloubí zakazuje nový řád podomní a pochůzkový prodej, mimo prodeje denního tisku a potravin vlastní produkce. Dochází rovněž k rozšíření tržních míst.