Řeč je o podomních prodejcích, kteří vstupují do našich domácností se zaručeně nejvýhodnější, nejlevnější a celkově unikátní nabídkou lhostejno čeho. Jejich záběr je široký. Nabízí  nejlevnější odběry energií i stoprocentně nejkvalitnější nože a nádobí. Bohužel jejich zboží není z velké většiny nijak unikátní, skvělé a bezporuchové nebo nejlevnější na trhu. Často s sebou nese i další potíže.

Mnohé obce své občany před nepoctivými podomními prodejci snaží bránit zákazem podomního prodeje. Touto problematikou se v nejbližší době budou zabývat radní v Moravské Třebové.

Na základě podmětu občanů

Své rodiče žijící v Moravské Třebové se rozhodl bránit jejich syn. Sepsal dopis, který doručil na město. Dopis se nyní stal podnětem k jednání o možné změně tržního řádu. Ve městě v brzké době budou jednat o tom, zda podomní prodej přímo zakáží.

„V dopise muž informuje, že jeho rodiče jsou poměrně pravidelně obtěžováni prodejci elektřiny a plynu, kteří do jejich domácnosti přicházejí se stále agresivnějšími praktikami," přiblížila obsah dopisu moravskotřebovská mluvčí Dagmar Zouharová.

Tržní řád je v Moravské Třebové účinný od roku 2012. V otázce podomního prodeje  je ale málo přesný. Výslovně zakazuje pochůzkový prodej, tedy prodej bez prodejního místa, kdy je zákazník vyhledán na veřejném prostranství. Tržní řád také přesně jmenuje několik prodejních míst ve městě. „Vyjma těchto míst by se prodej neměl na území města uskutečnit nikde, tedy ani v domácnostech," konstatovala Dagmar Zouharová. Přímo však podomní prodej ve městě zakázaný není. To se možná už brzy změní.

Vymahatelnost 
je problém

Podomní prodej má ale své specifikum, jak upozornila Dagmar Zouharová. A tedy, že probíhá bez dohledu pracovníků města nebo městské policie a pokud na něj zákazník sám neupozorní, málokdy se o něm například policie má šanci dozvědět.

Město si vymahatelností vyhlášky zakazující činnost podomním prodejcům není jisté, přesto se v současnosti touto problematikou více zabývá. Radě města by měl být na začátku března předložený materiál, který bude podomní prodej upravovat.

U nás podomní prodej zakázán

Neblahé zkušenosti s podomními prodejci nemají pouze občané v Moravské Třebové. Své o tom vědí i v Jevíčku. „Samozřejmě tady jsou, nabízí nejrůznější zvýhodněné odběry energií. Především se to týká starších lidí. Nechají se zviklat a podepíší například nevýhodné smlouvy," připustil Pavel Sedlák, jevíčský tajemník.

Právě Jevíčko je jedno z měst svitavského okresu, které se rozhodlo proti podomním prodejcům bojovat a  jejich činnost legislativně zakázat. „Jevíčko nemělo doposud tržní řád upravený. Museli jsme ho přijmout vzhledem k tomu, že trhovci prodávají například i mastné výrobky. Nově upravuje místa pro prodej zboží a hlavně také způsob prodeje. Zejména pak zakazuje podomní prodej," vysvětlil Pavel Sedlák. Podomním prodejcům v Jevíčku odzvonilo toto pondělí, kdy nový tržní řád vešel v platnost.

„Prioritně jsme potřebovali vyřešit situaci trhovců na náměstí. Ale novým tržním řádem jsme vyřešili i podomní prodej. Eliminujeme tak riziko zejména u seniorů, kteří jsou důvěřiví," uvedl místostarosta Miroslav Šafář.

víčku sice nepůsobí městská ani státní policie, která by mohla na dodržování zákazu podomního prodeje dohlížet. Ale o klid ve městě se už několik měsíců stará bezpečnostní agentura.  „Byli jsme k tomu přinuceni sáhnout, protože tu skončilo obvodní oddělení policie české republiky. Nejbližší je v Moravské Třebové," vysvětlil tajemník.

Zákaz do města přinesl zklidnění

Od loňského srpna platí zákaz předem neobjednaného podomního prodeje ve Svitavách.
„Tento zákaz byl přijat na základě podnětů občanů, ale také preventivně, aby se problémy související s touto formou prodeje dále neprohlubovaly," přiblížil situaci Rudolf Grim, vedoucí svitavského odboru obecní živnostenský úřad.

Svitavany prodejci, kteří jim vnucovali zaručeně výhodné tarify, energie nebo jiné zboží a služby na ulicích i přímo u dveří jejich domovů, obtěžovali.
Domovní prodejci několikrát zkoušeli své štěstí například u manželů Opršalových ze Svitav. „Zvonili na nás kolikrát. Ale my je domů nepouštíme," prohlásila Jana Opršalová. Její manžel potvrdil, že jsou opatrní. „Nejprve se podíváme, kdo tam je, teprve poté případně otevřeme," doplnil Jindřich Opršal.

Od loňského srpna je podobným praktikám konec. „Celkově se dá říci, že došlo ke „zklidnění" situace v této oblasti. V současnosti většina firem, která provozuje podomní prodej, nejdříve zjišťuje, zda je ve městě povolen," doplnil Rudolf Grim.

Že situace ohledně podomních prodejců v posledních měsících utichla potvrdil i Jindřich Opršal. Převážně to bylo ohledně elektřiny, když ji chodili nabízet," zavzpomínal Svitavan.

Pokud se přeci jenom někdo dostane do situace, kdy musí následky podomního prodeje řešit, ve Svitavách jim umí poradit. „Živnostenský odbor ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí provozuje každý první čtvrtek v měsíci poradnu pro spotřebitele a podnikatele, kde kromě běžných reklamací jsou řešeny i případy zakoupení zboží či služby při podomním prodeji," doplnil Rudolf Grim.
Novely se možná chystají i jinde

Už od roku 2004 platí tržní řád v Litomyšli. Před pěti lety pak byla v novele zpřísněná regulace takzvaných předsunutých tržních míst. „Tržní řád umožňuje prodávat a poskytovat služby mimo provozovnu pouze na určených místech. Tedy podomní prodej není nařízením povolen," řekl Pavel Jiráň, vedoucí litomyšlského odboru místního a silničního hospodářství.

Situace v Litomyšli je ale zřejmě podobná jako v Moravské Třebové. Dosavadní tržní řád podomní prodej sice nepovoluje, ale stejně tak ho ani výslovně nezakazuje. „Město i z jiných důvodů zvažuje změnu tržního řádu. Chtěli bychom se více věnovat podomnímu a pochůzkovému prodeji, jednoznačně je zakázat," dodal Pavel Jiráň.

Výjimkou mezi městy je Polička. Problematiku podomního prodeje radní zatím ošetřenou nemají a na území města ho nezakazují. „Město o zavedení vyhlášky, která by podomní prodej zakazovala, zatím neuvažuje," uvedla Naděžda Šauerová, tisková mluvčí Poličky.