Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka si firmy si budou moci vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Kromě těchto dvou novinek má i nadále pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a také kompenzační bonus pro OSVČ, ani ten ale nejde s novými opatřeními kombinovat.

„Pomoc z programu COVID – Nepokryté náklady bude určena všem živnostníkům bez ohledu na obor, ve kterém podnikají. Každý, komu v daném období poklesl obrat nejméně o polovinu a splní podmínky výzvy, si bude moci o podporu požádat,“ vysvětluje Karel Havlíček a dodává, že program COVID 2021 pomůže podnikatelům, kterým v letošním lednu a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o 50 %.

Pomoc, nebo likvidace firem?

K novým opatřením už se ale opět ozývá ostrá kritika. Podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) vláda těmito programy oslavila stylově roční výročí covidové podnikatelské katastrofy a završila tak likvidaci celé řady firem.

„Už rok bojujeme za to, aby vláda schvalovala pro podnikatele v cestovním ruchu nediskriminační kompenzace. V některých případech se to blížilo dialogu, ale tentokrát nám vláda opětovně ukázala již schválený materiál, který zcela opomíjí většinu připomínek podnikatelských svazů,“ říká Viliam Sivek, prezident ČUCR.

Jak dále doplnil viceprezident ČUCR Martin Plachý, tak v roce 2020 byly jednotlivé zavřené obory kastovány a některé dostaly od státu více podpory, některé méně a některé vůbec nic. „Právě schválená verze už tedy není v tomto smyslu diskriminační, zato každá z postižených firem dostane mnohem méně,“ míní Plachý.

Zásadním problémem vidí v tom, že naše vláda zúžila potenciální množství žadatelů o podporu podmínkou propadu obratu o polovinu. Evropská unie přitom připouští nárok na pomoc při třicetiprocentním propadu tržeb, což je kritérium, které většina zemí Evropy i praktikuje. Z pohledu České unie cestovního ruchu jde u nás o jednoznačnou snahu odškodnit co nejméně firem.

„Podpora jen tomu, kdo se nesnažil dost“

„Tento přístup není destruktivní jen finančně, ale také psychologicky. Vláda tím řekla všem firmám, které se snažily udržet co nejvíce nad vodou a přece jen něco utržily, že to bylo marné. Podpora je jen pro toho, kdo se nesnažil dost,“ konstatuje Viliam Sivek s tím, že schválený Program COVID 2021 rovněž významně snižuje výši kompenzace pro ty firmy, jejichž provozovny jsou v nájmu. V roce 2020 totiž mohly takové společnosti čerpat ještě příspěvek na nájem, což nyní odpadá.

„Program COVID – Nepokryté náklady sice umožní žádat o podporu i větším firmám, jež byly doposud diskriminovány a v závěru roku už neměly šanci na žádné kompenzace. Ale vláda nabízí pokrytí jenom 60 procent nepokrytých nákladů, zatímco EU připouští 70 procent kompenzaci a u mikropodniků dokonce 90 procent,“ hodnotí Martin Plachý druhé z nových opatření.

Podle obou představitelů ČUCR už firmy v cestovním ruchu nemají žádné rezervy, žijí z ruky do huby, ze dne na den, v dluhové pasti. Vláda navíc podle nich přestává s podnikateli konzultovat, vymýšlí cesty, jak pomáhat méně a méně a podnikatelé musí ze svého hradit větší a ještě větší ztráty.

Obavy má i Hospodářská komora

Rozčarování z nových programů vyslovuje i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Zároveň však oceňuje aspoň to, že ačkoliv se nepodařilo prosadit příznivější kritéria, je na místě dodat, že na rozdíl od jiných programů, které vláda přijímala bez diskuse s podnikateli, tato podpora s nimi byla předem projednána.

„Z tohoto pohledu na jedné straně oceňuji, že se vláda rozhodla vyhovět podnikatelům v požadavku, aby vznikl jeden univerzální program. Na druhou stranu ale kvůli přísnější podmínce pro vznik nároku na kompenzaci, tedy polovičního propadu obratu, mám vážnou obavu, že program nebude dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, kteří pomoc potřebují. Věřím však, že i podle vývoje pandemie bude vláda flexibilně program upravovat,“ doplňuje k tématu Vladimír Dlouhý.

Podmínky nových kompenzačních programů

1. COVID 2021

Pro firmy, jejichž model podnikání předpokládá výrazné nasazení pracovní síly a zejména pro menší firmy byl navržen program COVID 2021. Jde o program založený na podobném principu jako nedávný COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Denní výše dotace je dána součinem počtu zaměstnanců a částky 500 Kč, nejmenší denní výše dotace je však 1 500 korun. Do počtu zaměstnanců se však nepočítají tzv. dohodáři. Dotaci může čerpat i OSVČ na tzv. spolupracující osoby (zpravidla rodinné příslušníky).

Podpora bude poskytována na období od 11. ledna 2021. Klíčovým parametrem pro vstup do programu je pokles tržeb za rozhodné období alespoň o 50 procent. Rozhodným obdobím jsou – prozatím – první 2 měsíce letošního roku. Srovnávacím obdobím, vůči kterému se pokles měří, jsou buď první 2 měsíce roku 2019, nebo roku 2020 podle toho, co si žadatel vybere. Zvláštní srovnávací období má být stanoveno pro „novější“ podnikatele.

Dotaci z programu nelze kombinovat s druhým univerzálním programem COVID – Nepokryté náklady ani s kompenzačním bonusem. Přípustné je jen souběžné čerpání prostředků z programu Antivirus.

„Hospodářská komora ČR v procesu přípravy programu usilovala, aby vstupenkou do programu byl již mírnější pokles tržeb (konkrétně 30procentní nebo 40procentní pokles) a aby se do počtu zaměstnanců nějakým způsobem započítávali tzv. dohodáři i osoby dodávající žadateli služby/práci na základě jiné než pracovněprávní smlouvy. Bohužel vláda naše požadavky odmítla,“ komentuje prezident HK Vladimír Dlouhý.

2. COVID – Nepokryté náklady

Druhým novým programem je COVID – Nepokryté náklady. Ten bude zřejmě preferován těmi podnikateli, pro které nejsou mzdy výrazně převažující nákladovou položkou, a rovněž středními a většími firmami. I zde je obdobná vstupenka jako u programu COVID 2021, tedy pokles obratu za rozhodné období (jsou jím opět první 2 měsíce roku 2021) oproti stejnému období roku 2019 nebo 2020 alespoň o 50 procent. I zde se předpokládá zvláštní srovnávací kritérium pro „novější“ firmy. Podmínky programu předvídají případné posouvání hranice rozhodného období v čase v závislosti na pokračování mimořádných protiepidemických opatření.

Žadatel se musí prokázat výkazem zisku a ztráty z mezitímní účetní závěrky a vykázaný hospodářský výsledek musí korigovat jak na straně výnosů, tak na straně nákladů. Případná podpora se poskytuje ve výši 60 % z korigované ztráty. Maximální výše podpory pro žadatele v rámci jedné výzvy programu představuje 40 milionů korun.

„I u tohoto programu jsme požadovali zásadní změny parametrů. V rámci ostrých diskusí s MPO jsme navrhovali vstupní kritérium ve výši 30, nebo alespoň 40 procent poklesu obratu. Pokud jde o vlastní výši kompenzace, odkazovali jsme na limity dané tzv. Dočasným rámcem EU, který umožňuje podporu ve výši až 90 procent korigované ztráty u mikropodniků a 70 procent u ostatních firem. Poukazovali jsme i na malou vstřícnost programu zejména pro malé firmy, které si neauditují své účetnictví. Bohužel, vláda našim požadavkům ani v případě tohoto programu nevyhověla,“ podotýká komentuje prezident HK Vladimír Dlouhý.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

close Živnostníci to nevzdávají. info Zdroj: Deník zoom_in ŽIVNOSTNÍCI TO NEVZDÁVAJÍ. Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti se současnou situací.