Celková hodnota této velké investice dosáhla výše 20 milionů korun. „Tanky v přetlačném oddělení slouží ke skladování nafiltrovaného a stabilizovaného piva do doby jeho stočení do transportních sudů nebo lahví,“ vysvětlil sládek pivovaru Pavel Kořínek. Nové přetlačné oddělení zahrnuje 14 stojatých nerezových přetlačných tanků o objemech 70, 130 a 230 hektolitrů.

Tanky jsou vybaveny čisticími hlavicemi, regulačními armaturami, které umožňují lépe kontrolovat tlak v tanku. „Hlavní výhodou je však omezení oxidace piva, což se projeví v dlouhodobě chuťové stabilitě,“ dodal sládek Kořínek. Podle generálního ředitele pivovaru Josefa Hlavatého se tímto technologickým celkem uzavírá investiční kruh za posledních 15 roků.

Původně ležaté přetlačné tanky, které byly instalovány v roce 1971, byly již běžným provozem značně opotřebované. Také se ukázalo, že nevýhodou bývalých tanků je jejich konstrukce. „Ležaté nádoby způsobovaly nadměrnou oxidaci piva, která urychluje jeho stárnutí a vede k negativním chuťovým změnám,“ uvedl sládek.

Původní sanitační stanice byla instalována v roce 1993 a technologickým uspořádáním nevyhovovala současným požadavkům na kvalitní mytí. Skleněné potrubí bylo nahrazeno nerezovým.