„Pardubický kraj zahájil už nyní práce na přípravě rozpočtu pro rok 2012. Ani pro příští rok nepočítáme se zvýšením příjmů z daní. Stále přetrvávají problémy způsobené ekonomickou krizí, a proto bude i tento rozpočet konzervativní,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Podle harmonogramu, který radě předložil, se bude rozpočet projednávat od září a finální verze bude předložena prosincovému zastupitelstvu. Kraj také začal připravovat rezervu v řádu desítek milionů korun, která by v případě potřeby pomohla krajským nemocnicím.