Komora připravila workshop především pro firmy, které se obnovitelnými zdroji zabývají. Byli přizváni výrobci a uživatelé technologií, kteří měli možnost si navzájem vyměnit zkušenosti a představit své výrobky a výrobní záměry.

O účast na doprovodném programu projevil zájem také Dolnoslezský energetický klastr, který se zabývá výrobou energií z obnovitelných zdrojů a který zahrnuje výrobce i spotřebitele. Z české strany se představily spíše výrobní strojírenské firmy.

Zástupce společnosti Orbital 2 a Wikov Hronov Ondřej Martinec představil konstrukci a výrobu převodovek k větrným a podmořským elektrárnám, zástupce firmy Rojek seznámil přítomné s výrobou drtičů a českoskalický Farmet prezentoval především lisy na řepkový olej.

Workshop ukázal, proč je nutná spolupráce vysokých škol s praxí. Například profesor Gnutek představil výsledky vědeckého výzkumu, které jasně ukazují, kde by měly být budovány větrné nebo solární elektrárny a kde by bylo vhodné vytvořit hloubkové vrty, ze kterých lze čerpat horkou vodu a s ní poté vytápět objekty.

České firmy byly pro polské partnery zajímavé zejména svým výrobním programem. Češi jsou celkově v Polsku uznáváni, co se týče přesného strojírenství.