„Nabízené ceny odběratelů neodpovídají ani vynaloženým nákladům,“ vysvětluje ředitel svitavské agrární komory Josef Gracias. „Je to problém, protože chybějí peníze na běžný provoz,“ přiznává Gracias. Někteří rolníci jsou ale ve finanční situaci, že musejí prodávat alespoň za zálohové ceny. „Čím déle mají farmáři obilí ve svých skladech, tím je větší nebezpečí zhoršení jeho kvality,“ podotýká ředitel.

(ap)