Též se rozšířil sortiment výroby. Kromě šlehačkových bombiček začal Kayser vyrábět i bombičky sifonové plněné oxidem uhličitým. Produkce závodu se navýšila o sedmdesát procent. „Podařilo se nám, aby výroba a výrobky odpovídaly představám rakouských majitelů. Novou výrobní halu se Kayser Berndorf AG rozhodl postavit důsledkem rostoucí poptávky po naších produktech,“ dodal ředitel provozovny, Ladislav Kotoulek.
Po přestěhování se Kayser též výrazně osamostatnil. Výrobní prostory umístěné v areálu Abneru, a. s., kde společnost donedávna sídlila, postrádaly mimo jiné plochy, na nichž by bylo možné zřídit expediční místo a vypravovat zboží pro odběratele přímo z České republiky. Devadesát procent produkce se tedy vyváželo do Rakouska, odkud je Kayser Berndorf distribuoval dál, do zbytku světa.
Rakouské bombičky mají ve světě zvuk. Kayser Berndorf AG patří k nejúspěšnějším světovým exportérům bombiček na světovém trhu. Nabízí jak sifonové, tak šlehačkové bombičky a šlehače na oba typy. Obchoduje s více než padesáti zeměmi světa. Hlavní odběratele má v Severní Americe, východní Asii a západní Evropě. O éře Kayseru, významného rakouského dodavatele bombiček, mluvíme od roku 1986, kdy podnik, který vyráběl moderní hospodářské přístroje, odkoupil průmyslový producent Berndorf-Besteck.
Výrobní prostředky v Moravské Třebové společnost zakoupila v roce 2004. Hlavní pohnutkou byl nedostatek kapacit, kromě toho snaha zvýšit obrat. Pro Moravskou Třebovou se Kaysern Berdorf AG rozhodl, neboť tu měla produkce bombiček dlouholetou tradici, na kterou navázal. Výrobu odkoupil od Abneru, který bombičky do roku 1970 produkoval a úspěšně Kayseru konkuroval.
„První roky se nesly ve znamení změn technologií a jejich stabilizace. Museli jsme bombičky co nejvíce přizpůsobili standardům, na které byli zákazníci firmy Kayser Berndorf zvyklí, což se nám podařilo,“ dodal Kotoulek.

TEREZA HOLANOVÁ