Také letos mají myslivci obavy, že budou pod koly zemědělských strojů zbytečně hynout zvířata. Ohrožena jsou podle nich hlavně mláďata, neboť právě ta se v období sečí skrývají v trávě.

„V květnu a červnu nastává období, kdy zvěř klade do trávy mladé. Zároveň teď ale tráva hodně povyrostla a brzy se začne séct. Apelujeme proto na zemědělce, aby při sečení používali plašiče, což jim ostatně ukládá i zákon,“ upozornil Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáře nad Sázavou.
Upozornění

Před tím, než vyrazí stroje na louky, mají být na tento fakt upozorněni myslivci. Ti by měli pak učinit taková opatření, aby úhyn zvěře minimalizovali či mu úplně zamezili.

A o jaká opatření se jedná? Myslivci mohou samozřejmě vyrazit před sečením na louku a pomocí loveckých psů se pokusit mláďata z nebezpečné zóny vypudit. Taková metoda je ale časově i fyzicky náročná, pes navíc nemusí srnče či zajíce vždy dohledat. Mláďata totiž vydávají minimum pachu, aby tak byla více zabezpečena před predátory.

„Právě proto se drží od místa, kde jsou mláďata, v bezpečné vzdálenosti také jejich matka. Kdyby byla celou dobu s nimi, zbytečně by poutala pozornost predátorů svým pachem,“ vysvětlil Sedlář. Další možností, kterou už nyní myslivci poměrně často využívají, je umístění plašičů na inkriminovanou louku v předvečer sečení. Může se jednat například o blyštivé proužky fólie, jež svými odlesky zvěř odradí. Ta pak raději svá mláďata odvede do ústraní. „Abychom je tam ale mohli umístit, musíme se o tom, že se na dané louce či poli bude séct, dozvědět předem,“ podotkl Sedlář.

Pokud zemědělci odpovídající opatření neučiní a nějaká zvěř pak při sklizni zahyne, mohli by se také dočkat vysokých pokut. Stejně tak mohou být potrestáni i myslivci, kteří na sečení byli upozorněni, ale nezasáhli, a zapříčinili tak úhyn zvěře.