„V historii policie se jedná o velice významnou událost, neboť získat finanční prostředky z evropských fondů v takovém objemu není jednoduché. Našemu krajskému ředitelství policie se to podařilo a evropská dotace činila 206 milionů,“ uvedla tisková mluvčí Krajského ředitelství PČR Pardubického kraje Markéta Janovská.

Někdejší sídlo chrudimského územního odboru bylo pro policisty zcela nevyhovující. „Již mí předchůdci se léta snažili najít řešení situace. Jsem rád, že vznikla tato nová budova, která je zcela soběstačnou jednotkou, co se týče zásobování elektrickou energií, ale i pohonnými hmotami,“ uvedl při slavnostním otevření nového areálu tehdejší krajský policejní ředitel Jan Ptáček.

close https://g.denik.cz/1/cc/mmr-zari-graf.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in

Policisté získali nové moderní sídlo, ve kterém mají vše, co potřebují ke své práci, ať už se jedná o místnosti pro styk s veřejností, kanceláře, nebo zasedací prostory. Nechybí zde samozřejmě ani výslechové místnosti, policejní cely, moderní krytá střelnice, tělocvična s posilovnou, jídelna, myčka vozidel, vlastní čerpací stanice a v neposlední řadě také objekt služební kynologie.

Původní policejní budova byla postavena už kolem roku 1860 a prošla rekonstrukcí naposledy v 70. letech minulého století. V roce 2015 byla provedena analýza nákladů na rekonstrukci staré budovy, která vyčíslila potřebnou částku na 217 milionů korun. „I z toho důvodu, a po důkladném zvážení všech pro a proti, bylo nakonec rozhodnuto o výstavbě nového moderního policejního objektu,“ vysvětlila Markéta Janovská.

Příprava a vlastní realizace projektu podpořeného z fondů EU trvala pět let a na jejím konci stojí nový areál. Důležité přitom bylo, aby v novostavbě bylo vše, co policie pro svou práci potřebuje. Současně bylo podstatné i to, aby byl celý objekt odolný v případě živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.

Na počátku roku 2015 byla podána žádost o změnu územního plánu města Chrudim, aby v něm nový objekt vůbec získal místo. V červnu téhož roku bylo zadáno vypracování objemové studie a analýzy, které potvrdily výstavbu nového areálu jako skutečně optimální řešení. V říjnu 2015 proběhl výkup pozemků.

V květnu 2016 začala vznikat projektová dokumentace rozsáhlého areálu.

Výstavba policejního sídla v Chrudimi:

Nové sídlo Policie ČR v Chrudimi vzniklo na místě bývalého průmyslového objektu podniku Transporta. Náklady na celou stavbu přesáhly 300 milionů korun. | Video: se svolením PČR

Významný evropský příspěvek

V září 2016 byla schválena změna územního plánu města, a podání žádosti o evropskou podporu již nestálo nic v cestě. O rok později byl schválen projekt podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu o objemu 242 milionů korun. Příspěvek fondů EU byl více než 200 milionů korun. Šlo o významnou část nákladů na vybudování celého nového chrudimského policejního komplexu.

V srpnu 2018 bylo staveniště předáno stavařům. Kolaudace hotové stavby proběhla o necelé dva roky později, a to v červnu roku 2020. Před třemi lety v říjnu se do nového areálu Územního odboru Chrudim přestěhovaly všechny policejní útvary.

„Jsem rád, že vznikla tato nová budova, která je zcela soběstačnou jednotkou co se týče zásobování elektrickou energií, ale i pohonnými hmotami.“

Jan Ptáček, policejní ředitel Pardubického kraje

Rozsáhlý areál se skládá ze šesti samostatných objektů. Ty jsou vzájemně propojené v jeden fungující celek. Policistům zajišťuje dostatečné množství krytých parkovacích stání pro služební vozidla a také technické zázemí pro jejich opravy. K dispozici je dnes nepostradatelný záložní zdroj elektrické energie a také již zmíněné adekvátní prostory pro fyzickou přípravu a bojový výcvik. Samozřejmostí je bezbariérovost budov, která usnadňuje přístup tělesně postiženým osobám.

close https://g.denik.cz/1/43/mmr-chrudim-pcr-box.jpg info Zdroj: se svolením MMR zoom_in

Pardubické krajské ředitelství policie má zájem využít dotací z prostředků EU i v budoucnu a aktivně na tom pracuje. Aktuálně se jedná o dva projekty v různých etapách realizace. Prvním je přístavba Územního odboru Svitavy. Projekt, který počítá s celkovými náklady zhruba 140 milionů korun, je ve stadiu podání žádosti o podporu. Druhým projektem je výstavba Střediska kynologie Ústí nad Orlicí. V případě realizace se předpokládají celkové náklady ve výši 21 milionů korun. Projekt nyní čeká na vydání územního rozhodnutí.

Iveta Kopecká: Evropské dotace měly zásadní význam, oprava historického objektu by nedávala smysl

Chrudim se svým zachovalým historickým jádrem patří mezi oblíbené turistické cíle. To, co se líbí návštěvníkům, se však vůbec nehodí pro moderní policejní práci. Díky rozsáhlému projektu podpořenému z fondů EU získala policie na východě Čech úplně nové sídlo, které poskytuje odpovídající zázemí všem policejním složkám. O tom, jak se nový objekt rodil, jsme hovořili s tiskovou mluvčí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Ivetou Kopeckou.

close Iveta Kopecká, mluvčí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje info Zdroj: se svolením PČR zoom_in Iveta Kopecká, mluvčí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Co stálo na počátku projektu výstavby areálu Územního odboru Chrudim – Krajského ředitelství policie Pardubického kraje?
Nemovitosti, které tvoří původní areál Územního odboru Chrudim, zahrnovaly dva historicky rozdílné objekty. Hlavní budova č. p. 46 pochází z období kolem roku 1860. Jedná se o stavbu se čtvercovým půdorysem a vnitřním dvorem. V jižní a západní části byly umístěny kancelářské prostory, východní a severní část sloužila jako věznice. Byly zde cely, ze kterých se pouze minimální část využívala jako sklady. Zbytek budovy byl prázdný. Kancelářská část je třípodlažní, vězeňská část čtyřpodlažní. Jedna strana objektu stála v prostoru městských hradeb. Druhá, třípodlažní kancelářská budova č. p. 47 byla přistavěna k hlavní budově roku 1930. Stavebně ani uživatelsky s ní však propojena nebyla. Oba objekty měly pouze společný dvůr.

„Z dotace z evropských fondů byly financovány téměř dvě třetiny celkových nákladů. Tyto prostředky měly zásadní význam.“

Takový objekt asi nebyl pro policii příliš vhodný. Nebylo jej však možné opravit a upravit?
Stavebně technická úroveň celého areálu byla s ohledem na stáří budov opravdu velmi špatná. Provedení nejnutnějších prací, které by vedly k nápravě nevyhovujícího stavebně technického stavu, by si navíc vyžádalo investici v řádu desítek milionů korun. A i tak by došlo k vyřešení pouze části problémů, které vyplývají ze stáří a charakteru objektu, a to jak z hlediska stavebního, tak z pohledu energetické náročnosti. Provedení celkové rekonstrukce areálu bylo naceněno na částku přesahující 198 milionů korun. Tento rozpočet byl zpracován v roce 2015, současná cena stavebních prací by vyšplhala na zhruba 250 milionů korun. Ovšem ani takto rozsáhlou rekonstrukcí by se nepodařilo docílit požadovaného stavu objektu tak, aby splňoval současné požadavky pro přípravu a výkon služby Policie ČR. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového areálu.

Jaká byla cesta od myšlenky k realizaci, kdo se na řešení projektu podílel?
Za celý proces realizace projektu bylo odpovědné především Oddělení správy nemovitého majetku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Podle postupu realizace projektu se na něm podíleli i další zaměstnanci krajského ředitelství, především z odboru rozpočtu a účetnictví a odboru veřejných zakázek. A postupně do procesu vstupovaly i další odborné služby. Nemalý podíl v etapě zpracování projektové dokumentace měli budoucí uživatel areálu. Odborně metodickou spolupráci, především v oblasti financování, poskytovaly i útvary Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.

Jaké jsou konkrétní výstupy z projektu?
Pro potřeby Policie ČR se podařilo zrealizovat výstavbu nového areálu. Celkový rozpočet stavby činil více než 354 milionů korun. Způsobilé výdaje pro evropský projekt byly 242 milionů korun a dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přesáhla 206 milionů korun. Výše spolufinancování z naší strany pak dosáhla dalších 36 milionů korun.

Jak vám pomohly finanční prostředky z evropských fondů?
Z výše uvedeného přehledu celkových nákladů na realizaci projektu vyplývá, že dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj financovala téměř dvě třetiny celkových nákladů na vybudování areálu. Tyto prostředky měly zásadní význam, bez nich by se s největší pravděpodobností nepodařilo projekt realizovat.

close https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/navrhni-projekt/uvodni-strana?utm_source=inzerát&utm_medium=Deník info Zdroj: se svolením MMR zoom_in