„V současné době fungují jen tři, v Litomyšli, Poličce a Sebranicích," říká ředitel svitavské agrární komory Josef Gracias. Zájem o kvalitní a plnohodnotné mléko je podle něho značný. „Prodá se ho přes mlékomaty několik stovek litrů týdně. Zájem narůstá zřejmě i proto, že cena krabicového mléka, které je bez většiny důležitých složek, roste," tvrdí Josef Gracias.

Mlékomaty jsou službou zemědělců pro veřejnost. Jejich provoz jim neřeší ekonomiku výroby mléka. „Proto se obávám, že pokud se nepodaří zajistit podporu chovatelům krav, skončí v České republice nejen mlékomaty, ale i chov krav všeobecně," odhaduje ředitel svitavské agrární komory Gracias.