Je to pouze o dva projekty méně oproti celostátnímu okresnímu průměru. Ve srovnání částek očekávané finanční podpory dosahuje Svitavsko dvojnásobných hodnot oproti například sousedního okresu Chrudim. „Zatímco v průměru na okres připadá 570 milionů korun, schválený objem dotací projektů v rámci svitavského okresu dosáhl jedné miliardy korun,“ sdělila Lenka Brandtová ze státního fondu životního prostředí.
Jedním z úspěšných žadatelů byla také společnost Renata z Bělé u Jevíčka. „Záměrem je v první fázi získat do plného vlastnictví objekt ekocentra a pozemek, na kterém budova stojí spolu s přilehlými pozemky. Následovat bude rekonstrukce, tak aby prostory vyhovovaly potřebám výukových programů enviromentální vzdělávání, výchovy a osvěty,“ vysvětlila odbornice Evženie Belanová.

Na čistírny

Velké množství finančních prostředků si vyžádají realizace splaškových kanalizací a modernizace čistíren odpadních vod. Do těch se pustí v Moravské Třebové, Svitavách, Poličce i dalších obcích. Ze státního fondu životního prostředí přijdou peníze do Pomezí, Dolního Újezdu, Hradce nad Svitavou, Městečka Trnávky, Březové nad Svitavou nebo Linhartic.

Podle srovnávacího výzkumu si svitavský okres stojí nejlépe v kraji v recyklaci odpadů a má nejhustší sběrnou síť nádob na tříděný odpad. I z hlediska využití čistíren odpadních vod si region vede dobře. Téměř pětina obcí má kanalizací napojenou na čistírnu. Údaje z měření emisí přinášejí okresu také příznivé zprávy. Exhalace jsou v rámci regionu podprůměrné.