Radní využili možnost, kterou nabízí stát. Na veřejně prospěšné práce dostali milion korun.

Město pracovníkům na veřejně prospěšných pracích platí. „Máme celkem jedenáct pracovníků, kteří pracují na plný pracovní úvazek," potvrdil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Chodníky i zeleň

Využití této party je všestranné. „Hlavní prioritou našeho města je čistota. Věnují se proto zametání chodníků a krajnic vozovek. Velkou část práce odvedou také na úsecích městské zeleně, sekají plochy, které neudržují technické služby, a podobné práce," vysvětlil starosta. Čistí tedy i taková místa, která byla zanedbaná ať už z důvodu, že na ně technické služby nemají peníze, nebo se k nim nedostanou tak často, jak by bylo potřeba.

Veřejně prospěšné práce má v gesci městská policie. „Má pod dohledem celkový rozsah činností a práci rozděluje," upřesnil Jaroslav Martinů. Pracovníci mají i svého předáka, který zodpovídá za splnění úkolů.

Výhodou je, že mzdové náklady hradí v plné výši stát. „Lidé, kteří jsou zapojení do veřejně prospěšných prací, si vydělají něco více, než je minimální mzda," řekl starosta.

Město upravenější

Obyvatelé Poličky souhlasí s tím, aby tito lidé za svoji práci dostali zaplaceno. „Je to dobře. Město je opravdu čisté a upravené," poznamenal Martin Sehnal z Poličky. S výsledky jsou spokojení také na radnici.

„Uvažujeme, že bychom zažádali o navýšení počtu pracovníků na patnáct," dodal starosta.